Hulp bij je webhostingpakket of domeinnaam?

Handleidingen, tips, premium diensten of vraag één van onze experts.

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:webhosting:setup:redirect [12-09-2018 09:21]
127.0.0.1 Externe bewerking
nl:webhosting:setup:redirect [17-05-2019 12:05] (huidige)
Elmar Besselink
Regel 1: Regel 1:
 ====== Hoe stel ik een redirect in op mijn hostingpakket? ====== ====== Hoe stel ik een redirect in op mijn hostingpakket? ======
- 
- 
- 
 Het is mogelijk om te zorgen dat bezoekers die via jouw domein op het webhostingpakket terecht komen, worden doorgestuurd naar een andere locatie. Dit kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld (tijdelijk) bezoekers nog naar een oude website wilt verwijzen, of wanneer je mensen wilt doorverwijzen naar een submap van het pakket. Er zijn een aantal verschillende manieren om dit te doen. Het is mogelijk om te zorgen dat bezoekers die via jouw domein op het webhostingpakket terecht komen, worden doorgestuurd naar een andere locatie. Dit kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld (tijdelijk) bezoekers nog naar een oude website wilt verwijzen, of wanneer je mensen wilt doorverwijzen naar een submap van het pakket. Er zijn een aantal verschillende manieren om dit te doen.
- 
- 
- 
- 
  
 ===== Doorsturen via Site Redirection ===== ===== Doorsturen via Site Redirection =====
- 
- 
- 
 <note important> <note important>
 **Belangrijk** \\ Gebruik de functie 'Site Redirection' niet voor een doorverwijzing binnen het pakket. Deze functie dient enkel voor verwijzingen naar externe websites. **Belangrijk** \\ Gebruik de functie 'Site Redirection' niet voor een doorverwijzing binnen het pakket. Deze functie dient enkel voor verwijzingen naar externe websites.
 </note> </note>
- 
- 
  
 Als je liever niet een script wilt schrijven of uploaden om bezoekers door te sturen, dan kan je dit ook voor het volledige hostingpakket instellen met behulp van de optie 'Site Redirection' in DirectAdmin. Deze is te vinden onder 'Advanced Features'. Als je liever niet een script wilt schrijven of uploaden om bezoekers door te sturen, dan kan je dit ook voor het volledige hostingpakket instellen met behulp van de optie 'Site Redirection' in DirectAdmin. Deze is te vinden onder 'Advanced Features'.
- 
- 
- 
  
 {{https://www.antagonist.nl/help/_media/nl/webhosting/setup/site_redirection_n3.png?nolink|Met behulp van de optie 'Site Redirection' onder 'Advanced Features' in DirectAdmin kan je jouw website doorsturen.}} {{https://www.antagonist.nl/help/_media/nl/webhosting/setup/site_redirection_n3.png?nolink|Met behulp van de optie 'Site Redirection' onder 'Advanced Features' in DirectAdmin kan je jouw website doorsturen.}}
- 
- 
- 
  
 Wanneer je deze optie kiest, kan je in het volgende scherm de bron, het doel, en het type redirect kiezen. Dit kan aan de hand van de volgende instellingen: Wanneer je deze optie kiest, kan je in het volgende scherm de bron, het doel, en het type redirect kiezen. Dit kan aan de hand van de volgende instellingen:
- 
- 
- 
  
 {{https://www.antagonist.nl/help/_media/nl/webhosting/setup/site_redirection_n2.png?nolink|Als je 'Site Redirection' kiest, dan kun je in het volgende scherm de bron, het doel, en het type redirect kiezen.}} {{https://www.antagonist.nl/help/_media/nl/webhosting/setup/site_redirection_n2.png?nolink|Als je 'Site Redirection' kiest, dan kun je in het volgende scherm de bron, het doel, en het type redirect kiezen.}}
  
- +==== Local URL Path ====
- +
- +
-**Local URL Path** +
- +
- +
- +
 Dit is het lokale gedeelte waarvandaan bezoekers doorgestuurd worden, ook wel de bron. Wil je dat de volledige site doorverwijst naar een externe locatie, laat dit veld dan ongewijzigd (met enkel een slash als inhoud). Wil je dat bijvoorbeeld domeinnaam.nl/subdirectory doorverwijst, dan kan je hier /subdirectory invullen. Dit is het lokale gedeelte waarvandaan bezoekers doorgestuurd worden, ook wel de bron. Wil je dat de volledige site doorverwijst naar een externe locatie, laat dit veld dan ongewijzigd (met enkel een slash als inhoud). Wil je dat bijvoorbeeld domeinnaam.nl/subdirectory doorverwijst, dan kan je hier /subdirectory invullen.
  
- +==== Redirect Type ====
- +
- +
-**Redirect Type** +
- +
- +
- +
 Dit is het type redirect dat gebruikt wordt om bezoekers door te sturen. Normaliter is dit een 301, 302 of 303. Zie ook [[https://en.wikipedia.org/wiki/URL_redirection#HTTP_status_codes_3xx|deze Wikipedia-pagina]] voor meer informatie over de verschillende status-codes. Dit is het type redirect dat gebruikt wordt om bezoekers door te sturen. Normaliter is dit een 301, 302 of 303. Zie ook [[https://en.wikipedia.org/wiki/URL_redirection#HTTP_status_codes_3xx|deze Wikipedia-pagina]] voor meer informatie over de verschillende status-codes.
- 
- 
- 
  
 De vuistregel hierbij is dat je het beste een 302-redirect kunt kiezen voor een tijdelijke doorverwijzing, en een 301-redirect voor een permanente doorverwijzing. De vuistregel hierbij is dat je het beste een 302-redirect kunt kiezen voor een tijdelijke doorverwijzing, en een 301-redirect voor een permanente doorverwijzing.
  
- +==== Destination URL ====
- +
- +
-**Destination URL** +
- +
- +
- +
 Dit is het doel van de redirect. De waarde die je hier invult is de pagina waar doorgestuurde bezoekers op uitkomen wanneer ze de 'bron' URL bezoeken. Dit is het doel van de redirect. De waarde die je hier invult is de pagina waar doorgestuurde bezoekers op uitkomen wanneer ze de 'bron' URL bezoeken.
- 
- 
- 
- 
  
 ===== Doorsturen via een PHP-script ===== ===== Doorsturen via een PHP-script =====
- 
- 
- 
- 
 Het is ook mogelijk om zelf de redirect in te stellen met behulp van een PHP-script. Het is ook mogelijk om zelf de redirect in te stellen met behulp van een PHP-script.
- 
- 
- 
  
 Dit kan door een bestand genaamd 'index.php' aan te maken in de hoofdmap van je website ('public_html'). Dit kan via [[nl:webhosting:upload:directadmin|DirectAdmin's File Manager]] – vink niet aan dat je een 'HTML template' wilt. De inhoud van het bestand moet dan als volgt worden: Dit kan door een bestand genaamd 'index.php' aan te maken in de hoofdmap van je website ('public_html'). Dit kan via [[nl:webhosting:upload:directadmin|DirectAdmin's File Manager]] – vink niet aan dat je een 'HTML template' wilt. De inhoud van het bestand moet dan als volgt worden:
- 
- 
  
 <code> <code>
 <?php  <?php 
 header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");  header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); 
-header("Location: http://jouwdomeinhier.nl/"); +header("Location: https://voorbeeld.nl/"); 
 ?> ?>
 </code> </code>
- 
- 
  
 Sla het bestand op. Als je nu naar je website surft, zou je doorgestuurd moeten worden naar de opgegeven locatie. Sla het bestand op. Als je nu naar je website surft, zou je doorgestuurd moeten worden naar de opgegeven locatie.
- 
- 
- 
  
 Het is ook mogelijk bezoekers door te sturen naar een submap van jouw pakket. Dan vul je in plaats van het volledige adres enkel de submap in. De volgende code zal bezoekers doorsturen naar /SUBMAP: Het is ook mogelijk bezoekers door te sturen naar een submap van jouw pakket. Dan vul je in plaats van het volledige adres enkel de submap in. De volgende code zal bezoekers doorsturen naar /SUBMAP:
- 
- 
  
 <code> <code>
Regel 113: Regel 48:
 ?> ?>
 </code> </code>
- 
- 
- 
  
 ===== Doorsturen via een .htaccess regel ===== ===== Doorsturen via een .htaccess regel =====
- 
- 
- 
- 
 Naast PHP kan je ook gebruik maken van het .htaccess bestand om de webserver (Apache) te vertellen dat bezoekers doorgestuurd moeten worden. Dit kan door een bestand genaamd '.htaccess' (vergeet de punt niet) aan te maken in de hoofdmap van je website ('public_html'), als deze nog niet bestaat. Dit kan via [[nl:webhosting:upload:directadmin|DirectAdmin's File Manager]] – vink niet aan dat je een 'HTML template' wilt. De inhoud van het bestand moet dan als volgt worden: Naast PHP kan je ook gebruik maken van het .htaccess bestand om de webserver (Apache) te vertellen dat bezoekers doorgestuurd moeten worden. Dit kan door een bestand genaamd '.htaccess' (vergeet de punt niet) aan te maken in de hoofdmap van je website ('public_html'), als deze nog niet bestaat. Dit kan via [[nl:webhosting:upload:directadmin|DirectAdmin's File Manager]] – vink niet aan dat je een 'HTML template' wilt. De inhoud van het bestand moet dan als volgt worden:
- 
- 
  
 <code> <code>
 Options +FollowSymLinks Options +FollowSymLinks
 RewriteEngine on RewriteEngine on
-RewriteRule (.*) http://jouwdomeinhier.nl/$1 [R=301,L]+RewriteRule (.*) https://voorbeeld.nl/$1 [R=301,L]
 </code> </code>
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
 <note ref> <note ref>
 **Gerelateerde vragen** **Gerelateerde vragen**
-    * [[nl:website:general:changedirectory|Hoe verplaats ik mijn applicatie?]] +  * [[nl:website:general:changedirectory]]
- +
- +
- +
- +
- +
 </note> </note>
 
Geen cookies