Wij gaan door tot jij 100% tevreden bent

De technische experts van onze bekroonde klantenservice staan voor je klaar!

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:webhosting:setup:backup [28-11-2019 14:51]
Elmar Besselink [Hoe kan ik backups maken en herstellen?]
nl:webhosting:setup:backup [06-07-2020 09:11] (huidige)
Elmar Besselink [Hoe kan ik backups maken en herstellen?]
Regel 7: Regel 7:
  
 <note tip> <note tip>
-**Ter kenninsneming**\\  Op Slim, Plus en Pro zijn [[nl:webhosting:setup:recoverypoints|periodieke backups]] beschikbaar. Heb je een ander pakket en geen eigen backup, stuur dan een e-mail naar [[support@antagonist.nl|Support]]. Wij zoeken dan in onze eigen herstelpunten naar je data en configuraties. De kosten bedragen dan € 49,99 excl. btw per herstel.+**Ter kennisneming**\\  
 +Op Slim, Plus en Pro zijn er [[nl:webhosting:setup:recoverypoints|periodieke backups]] beschikbaar. Heb je een ander pakket en geen backup, stuur dan een e-mail naar [[support@antagonist.nl|Support]]. Wij zoeken dan in onze eigen herstelpunten naar je data en configuraties. De kosten bedragen dan € 49,99 excl. btw per herstel.
 </note> </note>
  
 ===== Backup maken ===== ===== Backup maken =====
-Via DirectAdmin een backup maken, gaat als volgt:+Via DirectAdmin een backup maken, gaat als volgt.
  
-**1.** [[nl:admin:login:directadmin|Log in op DirectAdmin]].+**1.** Log in op [[nl:admin:login:directadmin|DirectAdmin]].
  
-**2.** Klik op '**Create/Restore Backups**', te vinden onder de categorie '**Your Account**'+{{:hosting:da-inlogscherm.png?nolink&520|Het inlogscherm van DirectAdmin.}}
  
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/hosting/backup1.png?nolink|Klik op 'Create/Restore Backups' in DirectAdmin.}}+**2.** Ga in het menu naar '**Gevanceerde functies**' → '**Backups exporteren**'.
  
-**3.** Kies welke data je mee wilt nemen in je backup.+{{:nl:webhosting:setup:da-backups-exporteren.png?nolink&881|Backups exporteren in DirectAdmin.}}
  
-**4.** Klik op '**Create Backup**'.+**3.** Kies welke data je in je backup wilt meenemen en klik daarna op '**Export maken**'.
  
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/hosting/backup2.png?nolink|Klik op 'Create Backup' om de backup te maken.}} +{{:nl:webhosting:setup:da-backup-export-opties.png?nolink&848|Kies wat je in de export wilt meenemen.}}
  
-**5.** De backup wordt nu gemaakt. Even geduld, afhankelijk van de hoeveelheid data kan dit even duren.+^ Domeinmappen| alle bestanden die je in de map 'domains' kunt vinden in de File Manager van DirectAdmin ^ 
 +^ Subdomeinlijsten| de lijst met subdomeinen van je domein | 
 +^ Lijst van e-mailaccounts| alle opgeslagen e-mail en [[nl:email:setup:account|e-mailaccounts]] | 
 +^ E-mailforwarders| alle [[nl:email:setup:forwarder|forwarders]] | 
 +^ Automatische antwoorden| alle [[nl:email:setup:autoresponder|automatische antwoorden]] | 
 +^ Vakantieberichten| alle [[nl:email:setup:autoresponder|vakantieberichten]] | 
 +^ Mailinglijsten| alle [[nl:email:setup:mailinglist|e-maillijsten]] en instellingen daarvan | 
 +^ E-mailinstellingen| ingestelde [[nl:email:spam:spam|e-mailfilters]] en [[nl:email:setup:catchall|catch-all]]-instellingen | 
 +^ FTP-accounts| alle [[nl:webhosting:upload:ftpaccount|FTP-accounts]] | 
 +^ FTP-instellingen| instellingen met betrekking tot FTP | 
 +^ Databases| alle [[nl:webhosting:setup:database|databases]] |
  
-**6.** Als je backup is gemaakt, dan ga je terug naar '**Create/Restore Backups**'.+**4.** De backup wordt nu gemaakt. Afhankelijk van de hoeveelheid data kan dit even duren.
  
-**7.** Klik onderaan op '**Click here for a list of your current backups**'.+<note> 
 +**Zorg dat er voldoende schijfruimte vrij is**\\ 
 +Is de backup groter dan de hoeveelheid vrije schijfruimte, dan zal de backup niet slagen. 
 +</note>
  
-**9.** Download het bestand dat nu is verschenen door er op te klikkenSla het op je computer op.+===== Backup downloaden ===== 
 +We adviseren om dit type backup naar je PC te downloaden en van je pakket te verwijderenDit doe je als volgt.
  
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/hosting/backup3.png?nolink|Download de backup naar je computer.}}+**1.** Ga in het menu naar '**Systeeminfo en bestanden**' → '**Bestandsbeheer**' en navigeer naar de backups-map.
  
-Je kunt het volgende meenemen in de backup:+{{:nl:webhosting:setup:da-bestandsbeheer-backup-downloaden.png?nolink&682|Navigeer naar de backups-map.}}
  
-^ Domains Directory| alle bestanden die je in de map 'domainskunt vinden in de File Manager van DirectAdmin ^ +**2.** Ga met de muis op het .tar.gz-bestand staan en kies voor '**Download**om de backup naar je PC te downloaden. Als de download klaar is, dan kun je de [[nl:webhosting:setup:backup#backup_verwijderen|backup verwijderen]] van je hostingpakket.
-^ Subdomain Lists| de lijst met subdomeinen van je domein | +
-^ POP Accounts| alle opgeslagen e-mail en [[nl:email:setup:account|e-mailaccounts]] | +
-^ Forwarders| alle [[nl:email:setup:forwarder|forwarders]] | +
-^ Autoresponders| alle [[nl:email:setup:autoresponder|autoresponders]] | +
-^ Vacation Messages| alle [[nl:email:setup:autoresponder|afwezigheidsberichten]] | +
-^ Mailing Lists| alle [[nl:email:setup:mailinglist|e-maillijsten]] en instellingen daarvan | +
-^ E-mail Settings| ingestelde [[nl:email:spam:spam|e-mailfilters]] en [[nl:email:setup:catchall|catch-all]] instellingen | +
-^ FTP Accounts| alle [[nl:webhosting:upload:ftpaccount|FTP-accounts]] | +
-^ FTP Settings| instellingen met betrekking tot FTP | +
-^ Databases| alle [[nl:webhosting:setup:database|databases]] +
- +
-<note> +
-**Ter attentie**\\ Let hierbij op dat er voldoende vrije ruimte op het pakket is. Wanneer de backup groter is dan de hoeveelheid beschikbare vrije ruimte op het pakket, dan zal de backup niet slagen. +
-</note>+
  
 +{{:nl:webhosting:setup:da-backup-bestandsopties.png?nolink&853|Backupopties in de file manager.}}
 ===== Backup terugzetten ===== ===== Backup terugzetten =====
 Je kunt natuurlijk ook een backup terugzetten. Je kunt natuurlijk ook een backup terugzetten.
  
-**1.** Als je de backup op je computer hebt staandien je eerst het backup-bestand [[nl:webhosting:upload:overview|te uploaden]] naar de map /backups/ in de '**root**' (letterlijk vertaald: wortel) van je pakket (dus niet naar de map /public_html/).+<note> 
 +**Backups werken alleen op onze servers voor een specifiek account** \\  
 +Als je backups van andere providers importeert en terugzet, dan is de kans groot dat het niet werkt vanwege verschil in bestandsstructuur. Wil je je gegevens verhuizen van een andere hostingprovider naar onslees dan de instructies op [[nl:domain:transfer:steps|deze pagina]]
 +</note>
  
-**2.** Ga in DirectAdmin naar '**Create/Restore Backups**', te vinden onder de categorie '**Your Account**'.+**1.** Ga in het menu naar '**Gevanceerde functies**' → '**Backups exporteren**' en klik op '**Backup herstellen**'.
  
-**3.** Selecteer de backup die je terug wilt zetten onder '**Select a File to Restore**' en klik op '**Select Restore Options**'.+{{:nl:webhosting:setup:da-backups-exporteren.png?nolink&881|Backups exporteren in DirectAdmin.}}
  
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/hosting/backup4.png?nolink|Selecteer de backup die je wilt terugzetten.}} +**2.** Kies welke backup je wilt terugzetten en welke gegevens daaruit moeten worden hersteld. Klik daarna op '**Herstellen**' om het herstelproces te starten
  
-**4.** Kies in het volgende scherm de items die je terug wilt zetten. Items die niet in de backup zitten, kun je natuurlijk niet selecteren. Kies vervolgens voor '**Restore Selected Items**'.+{{:nl:webhosting:setup:da-backup-herstelopties.png?nolink&868|Een gemaakte backup downloaden.}}
  
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/hosting/backup5.png?nolink|Start met het terugzetten van de backup.}} +**Let op:** als je de backup op je computer hebt staandien je deze eerst te [[nl:webhosting:upload:overview|uploaden]] naar de backups-map in de 'root' van je pakket (dus niet naar de public_html-map). Klik op '**Lokale backup uploaden**' om in de juiste map uit te komen.
- +
-<note> +
-**Ter attentie** \\  Backups werken alleen op onze servers voor een specifiek account. Als je backups van andere providers importeert en terugzet, dan is de kans groot dat het niet werkt vanwege verschil in bestandsstructuur. Wil je je gegevens verhuizen van een andere hostingprovider naar onslees dan de instructies op [[nl:domain:transfer:steps|deze pagina]]. +
-</note>+
  
 ===== Backup verwijderen ===== ===== Backup verwijderen =====
 Je kunt ook backups verwijderen, bijvoorbeeld om ruimte op je pakket vrij te maken. Je kunt ook backups verwijderen, bijvoorbeeld om ruimte op je pakket vrij te maken.
  
-**1.** [[nl:admin:login:directadmin|Log in op DirectAdmin]]. +**1.** Ga in het menu naar '**Systeeminfo en bestanden**' → '**Bestandsbeheer**' en navigeer naar de backups-map.
- +
-**2.** Klik '**Create/Restore Backups**', te vinden onder de categorie '**Your Account**'+
- +
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/hosting/backup1.png?nolink|Ga naar 'Create/Restore Backups' in DirectAdmin.}} +
- +
-**3.** Klik op de optie '**Click here for a list of current backups**' (als je nog geen backups hebt gemaakt, dan krijg je een lege lijst of pagina te zien).+
  
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/hosting/backup6.png?nolink|Bekijk het overzicht van de backups die je hebt gemaakt.}}+{{:nl:webhosting:setup:da-bestandsbeheer-backup-downloaden.png?nolink&682|Navigeer naar de backups-map.}}
  
-**4.** Als je backups hebt gemaakt, dan zie je deze bestanden nu staan. Kies de bestanden die je wilt wissen door ze rechts te selecteren en klik vervolgens op de knop '**Delete**'. Let opdit kan niet ongedaan worden gemaakt.+**2.** Ga met de muis op het .tar.gz-bestand staan en kies voor '**Verwijderen**' om de backup van je hostingpakket te verwijderen. Je kunt er ook meerdere tegelijk selecteren en verwijderenMerk op dat dit niet ongedaan gemaakt kan worden.
  
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/hosting/backup7.png?nolink|Via 'Delete' kun je geselecteerde backups verwijderen.}} +{{:nl:webhosting:setup:da-backup-bestandsopties.png?nolink&853|Backupopties in de file manager.}}
  
 <note ref> <note ref>
 

Sterren Domeinnaam: 5 sterren uit 4.803 reviews

320.000+ domeinnamen geregistreerd.
Bij de beste registrars in MT1000 en Emerce 100.

Geen cookies