We plaatsen een cookie voor Google Analytics om onze website te verbeteren

Met een cookie kun je advertenties personaliseren. Wij hanteren echter de strikte regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Surfgedrag houden we niet bij en we achtervolgen je ook niet met reclame.

Wij gaan door tot jij 100% tevreden bent

De technische experts van onze bekroonde klantenservice staan voor je klaar!

Hoe kan ik mijn website of domeinnaam doorsturen?

Het kan voorkomen dat je een domeinnaam naar een andere locatie wilt verwijzen dan de standaardmap (public_html) van een hostingpakket. Denk hierbij aan het (tijdelijk) verwijzen naar een externe locatie, bijvoorbeeld omdat de website op een externe of eigen server draait, of omdat je een externe dienst gebruikt zoals Weebly of Blogger waar je jouw domeinnaam aan wilt verbinden.

Er zijn meerdere manieren om een domeinnaam door te sturen. Hieronder worden enkele methoden genoemd, met een korte beschrijving en verwijzing naar verdere informatie.

Ter kennisneming
Soms is het nodig om de DNS-records aan te passen om een website naar een externe dienst te verwijzen, zoals Blogger, Wix of Weebly. Lees daarover meer in deze sectie.

Domein doorsturen op basis van DNS-records

DNS (het zogenaamde 'Domain Name System') is het systeem dat over het gehele internet gebruikt wordt om domeinnamen om te zetten in IP-adressen. Het is met enige versimpeling te vergelijken met een telefoonboek: een naam die je kent wordt gekoppeld aan een nummer dat je kunt gebruiken om die persoon of instantie te bereiken.

Door aan te passen naar welk IP-adres jouw domein verwijst, kan je dus beheren op welke server bezoekers van dat domein uitkomen. DNS als een geheel is erg complex, maar het aanpassen van bijvoorbeeld het IP-adres waar jouw domein naar verwijst is verrassend simpel.

Hoe je dit doet voor een domeinnaam die aan een webhostingpakket is verbonden, lees je hier:

Hoe je dit kunt doen voor een losse domeinnaam, zonder webhostingpakket, kan je terugvinden op deze pagina:

Domein doorsturen op basis van nameservers

Als alternatief voor het aanpassen van specifieke DNS-records is het ook mogelijk om de volledige 'DNS-zone', welke bestaat uit alle DNS-gegevens voor jouw domeinnaam, door een andere partij af te laten handelen. Dit doe je door bij de registry door te geven dat een externe set 'nameservers' verantwoordelijk is voor jouw domeinnaam.

Om het voorbeeld uit de DNS-record-sectie hierboven te lenen; als het aanpassen van een DNS-record overeen komt met het wijzigen van een vermelding in het telefoonboek, dan is het aanpassen van de nameservers het aanwijzen van een ander telefoonboek waarin men jou kan terugvinden.

De nameservers voor een domeinnaam die je bij Antagonist geregistreerd hebt kan je wijzigen via de Mijn Antagonist. Dit kan je doen aan de hand van deze handleiding:

Domein doorsturen met een redirect

Wanneer je een domein niet op basis van een DNS-aanpassing moet worden doorgestuurd, maar met bijvoorbeeld een 301 of 302 redirect, dan is dit ook mogelijk. Hiervoor zijn verschillende methoden, waaronder een PHP-script, een .htaccess-regel of het gebruik van de 'Domein doorsturen'-functie in DirectAdmin.

Hoe je een website / domein dat verbonden is aan een webhostingpakket kunt doorsturen met behulp van een redirect kan je terugvinden in de volgende handleiding:

Hoe je dit kunt doen voor een losse domeinnaam, zonder webhostingpakket, kan je terugvinden op deze pagina:

Verwijzing naar een specifieke dienst

Wanneer je jouw domeinnaam wilt koppelen aan een externe dienst, zoals bijvoorbeeld Blogger, Wix of Weebly, dan is dat ook mogelijk. Veelal krijg je in dat geval vanuit de externe partij expliciete instructies betreffende de DNS-wijzigingen die je kunt maken om het domein aan de dienst te koppelen, bijvoorbeeld in de handleidingen van de betreffende partij.

Je kan vervolgens in de sectie 'Doorsturen op basis van DNS-records' of 'Doorsturen op basis van nameservers' terugvinden hoe je die instructies precies kunt opvolgen voor jouw domein.

Voor Blogger is deze documentatie hier te vinden:

Voor WIX kan je deze documentatie hier vinden:

Voor Weebly kan je de volgende pagina bekijken:

 

Sterren Domeinnaam: 5 sterren uit 5.564 reviews

320.000+ domeinnamen geregistreerd
Bij de beste registrars in MT1000 en Emerce 100