Mogen we een cookie plaatsen voor Google Analytics om onze website te verbeteren?

Met een cookie kun je advertenties personaliseren. Wij hanteren echter de strikte regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Surfgedrag houden we niet bij en we achtervolgen je ook niet met reclame.

Wij gaan door tot jij 100% tevreden bent

De technische experts van onze bekroonde klantenservice staan voor je klaar!

Hoe moet ik mijn Resellerpakket indelen?

Resellerhosting biedt veel mogelijkheden en kan op meerdere manieren worden ingezet. Afhankelijk van je wensen en eisen, kun je voor verschillende structuren kiezen. In deze handleiding beschrijven we drie mogelijkheden en leggen we uit waarom we de structuur met uitsluitend gebruikers aanbevelen.

Het is niet raadzaam om later nog de indeling te veranderen. Het vergt dan vaak dat je handmatig data en e-mail moet verplaatsen. Het is daarom zeer verstandig om van tevoren goed na te denken of je indeling A, B of C wilt gaan gebruiken.

Strucuur aanpassen van een al ingericht pakket?
Wanneer je de structuur van een al ingericht pakket aanpast, is het nodig om onderdelen te verwijderen. Hierbij gaan bestanden, databases en e-mails verloren. Hierdoor is het sterk aan te raden dat je backups maakt, voordat je aanpassingen in de structuur aanbrengt.

A. Uitsluitend gebruikers (aanbevolen)

Bij deze structuur heb je voor iedere website op je Resellerpakket uitsluitend eigen gebruikers aangemaakt. Er is dus geen centrale hoofdwebsite aanwezig. Dit is de structuur die we om meerdere redenen aanbevelen.

De aanbevolen structuur op het Resellerpakket is uitsluitend met gebruikers te werken.

1. Elke gebruiker krijgt eigen rekenkracht
Iedere afzonderlijke gebruiker die je aanmaakt, krijgt eigen gegarandeerde resources. Zou je alle websites op 'User Level' plaatsen, dus op één niveau, dan zullen die websites allemaal gebruikmaken van dezelfde resources. Daarom kun je beter losse gebruikers met eigen resources hebben.

2. Elke gebruiker krijgt eigen inloggegevens
Met gebruikers kan een klant een pakket beheren, zonder tussenkomst van de reseller. Zo kun je jouw klanten inloggegevens verstrekken voor DirectAdmin van specifiek hun pakket. Zou je alle websites bij elkaar op het hoofdniveau zetten, dan kan dat niet. Er is dan namelijk maar één inlog, waarmee alle websites op het pakket te benaderen zijn.

3. Gescheiden gebruikers zijn veiliger
Afzonderlijke gebruikers zijn veiliger. Stel dat één website ineens veel dataverkeer verbruikt, waardoor de limiet op bandbreedte wordt overschreden. Staat alles op één niveau, dan kan dat ervoor zorgen dat alle websites offline gaan. Met gebruikers, die eigen limieten hebben, heeft het enkel gevolgen voor de betreffende website en dus niet voor allemaal.

Structuur toepassen

Heb je een nog leeg en ongericht Resellerpakket, dan kun je deze structuur als volgt realiseren.

 1. Zorg dat je op het toegangsniveau 'Gebruiker' zit en ga in het menu naar 'Accountbeheer''Domeinbeheer'.
 2. Verwijder alle domeinnamen die hier staan door deze te selecteren en op 'Verwijderen' te klikken.
 3. Schakel over naar het toegangsniveau 'Reseller' en voeg alle domeinen als losse gebruikers toe.

Belangrijk
Bij stap 2 verwijder je alle data van dat domein (website-bestanden, databases en e-mail). Doe dit dus enkel, wanneer er nog geen data achter het domein zit.

B. 1 hoofdwebsite en gebruikers

Bij deze indeling heb je 1 hoofdwebsite die je enkel kunt beheren met de hoofdgebruiker van het Resellerpakket. Vaak wordt dit gebruikt om de website van de reseller zelf onder te brengen.

1 hoofdwebsite en meerdere losse gebruikers op het Resellerpakket.

Alle andere websites, bijvoorbeeld die van jouw klanten, worden in losse gebruikers geplaatst. Hierdoor hebben de websites van gebruikers allemaal eigen inloggegevens, zijn ze van elkaar afgeschermd en hebben ze eigen resources.

Structuur toepassen

Heb je een nog leeg en ongericht Resellerpakket, dan kun je deze structuur als volgt realiseren.

 1. Zorg dat je op het toegangsniveau 'Gebruiker' bent en ga in het menu naar 'Accountbeheer' → 'Domeinbeheer'.
 2. Klik op 'Nieuwe toevoegen' en voeg de domeinnaam toe die het hoofddomein van het pakket moet worden.
 3. Verwijder overige domeinnamen waar je gebruikers voor wilt aanmaken met de knop 'Verwijderen'.
 4. Schakel over naar het toegangsniveau 'Reseller' en voeg de gewenste domeinen als losse gebruikers toe.

Belangrijk
Bij stap 3 verwijder je alle data van dat domein (website-bestanden, databases en e-mail). Doe dit dus enkel, wanneer er nog geen data achter het domein zit.

C. Meerdere websites op 1 niveau

Het is ook mogelijk om geen gebruikers aan te maken en alle websites op het hoofdniveau te plaatsen. Dit kan een overweging zijn, wanneer je uitsluitend websites in eigen beheer hebt en dus niet aan doorverkoop doet.

Een Resellerpakket zonder gebruikers.

Als je alle websites op één niveau plaatst, dan heb je ook maar een enkele set inloggegevens voor het pakket, en zijn deze allemaal gemakkelijk naast elkaar te beheren. Als je bestanden tussen websites wilt delen, dan kun je dit ook gebruiken: de bestandsmappen van de websites zijn niet van elkaar afgeschermd.

Deze structuur raden wij af. Ook al doe je niet aan doorverkoop, dan is het alsnog beter je websites in afzonderlijke gebruikers onder te brengen. Dat levert betere prestaties op. Iedere gebruiker krijgt dan namelijk eigen, gegarandeerde resources. Zet je alle websites op het hoofdniveau, dan delen alle websites die daar staan dezelfde resources.

Structuur toepassen

Heb je een nog leeg en ongericht Resellerpakket, dan kun je deze structuur als volgt realiseren.

 1. Zorg dat je op het toegangsniveau 'Reseller' bent en ga in het menu naar 'Accountbeheer' → 'Gebruikersoverzicht'.
 2. Verwijder alle gebruikers die hier staan door ze te selecteren en op 'Verwijderen' te klikken.
 3. Schakel over naar het toegangsniveau 'Gebruiker' en ga in het menu naar 'Accountbeheer' → 'Domeinbeheer'.
 4. Voeg alle domeinen toe via 'Nieuwe toevoegen'.

Belangrijk
Bij stap 2 verwijder je alle data van dat domein (website-bestanden, databases en e-mail). Doe dit dus enkel, wanneer er nog geen data achter het domein zit.

 

Sterren Domeinnaam: 5 sterren uit 5.564 reviews

320.000+ domeinnamen geregistreerd
Bij de beste registrars in MT1000 en Emerce 100