Wij gaan door tot jij 100% tevreden bent

De technische experts van onze bekroonde klantenservice staan voor je klaar!

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:email:setup:account [22-01-2020 12:54]
Elmar Besselink [Als gebruiker]
nl:email:setup:account [09-06-2020 08:55] (huidige)
Elmar Besselink [E-mailaccounts verwijderen]
Regel 11: Regel 11:
 **1.** Log in op [[nl:admin:login:directadmin|DirectAdmin]]. Host je meer dan één website op je pakket, klik dan na het inloggen op het domein waarvoor je e-mailadressen wilt aanmaken. **1.** Log in op [[nl:admin:login:directadmin|DirectAdmin]]. Host je meer dan één website op je pakket, klik dan na het inloggen op het domein waarvoor je e-mailadressen wilt aanmaken.
  
-**2.** Klik op **'E-Mail Accounts'**, te vinden onder de categorie **'E-Mail Management'**.+{{:hosting:da-inlogscherm.png?nolink&520|Het inlogscherm van DirectAdmin.}}
  
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/mail/mailaccounts1.png?nolink|De optie 'E-mail Accountsin DirectAdmin.}}+**2.** Ga in het menu naar '**E-mailbeheer**' → '**E-mailaccounts**'.
  
-**3.** Klik op **'Create mail account'**.+{{:nl:email:setup:da-e-mailaccounts.png?nolink|De optie 'E-mailaccountsin DirectAdmin.}}
  
-**4.** Vul vervolgens de gewenste gegevens in.+**3.** Klik op **'Account aanmaken'**.
  
-  * **Username**het e-mailadres dat je wilt aanmaken. Als je hier bijvoorbeeld 'info' invult, dan wordt het e-mailadres 'info@jouwdomeinnaam.nlaangemaakt.+{{:nl:email:setup:da-account-aanmaken.png?nolink|Klik op 'Account aanmaken'.}}
  
-  * **Password** en **Re-Enter Password**: vul hier tweemaal hetzelfde wachtwoord in. Je kunt ook voor een willekeurig wachtwoord kiezen door op 'Randomte klikken.+**4.** Vul vervolgens de gewenste gegevens in en klik op **'Account aanmaken'.**
  
-  * **Email Quota**: dit is het maximaal aantal MB's dat een e-mailaccount mag gebruiken. Vul hier een 0 in om geen limiet in te stellen (aanbevolen). +{{:nl:email:setup:da-accountgegevens.png?nolink|Vul de gewenste gegevens in voor je e-mailaccount.}}
- +
-**5.** Klik vervolgens op **'Create'.** +
- +
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/mail/mailaccounts2.png?nolink|Het aanmaken van een e-mailaccount via DirectAdmin.}} +
- +
-**6.** Er verschijnt ten slotte een bevestigingsscherm met daarin je gebruikersnaam, wachtwoord en quotum.+
  
 +  * **Gebruikersnaam**: het e-mailadres dat je wilt aanmaken.
 +  * **Wachtwoord**: het wachtwoord dat je voor het e-mailadres wilt instellen.
 +  * **Emailquotum**: het maximaal aantal MB's dat een e-mailaccount mag gebruiken.
 +  * **Verzendlimiet**: het maximaal aantal e-mails het e-mailaccount per dag mag sturen.
 ===== E-mail controleren ===== ===== E-mail controleren =====
 Als je een e-mailaccount in DirectAdmin hebt aangemaakt, dan is het mogelijk om e-mail van dat account via onze [[nl:email:client:webmail|webmail]] te controleren. Je kunt via [[https://mail.antagonist.nl/|mail.antagonist.nl]] met de volgende gegevens op de webmail inloggen: Als je een e-mailaccount in DirectAdmin hebt aangemaakt, dan is het mogelijk om e-mail van dat account via onze [[nl:email:client:webmail|webmail]] te controleren. Je kunt via [[https://mail.antagonist.nl/|mail.antagonist.nl]] met de volgende gegevens op de webmail inloggen:
Regel 50: Regel 48:
  
 ==== Als beheerder ==== ==== Als beheerder ====
-De beheerder van het hostingpakket, dus diegene met toegang tot DirectAdmin, kan op DirectAdmin [[nl:admin:login:directadmin|inloggen]] en van ieder e-mailaccount het quotum en het wachtwoord wijzigen. Dat gaat als volgt:+De beheerder van het hostingpakket, dus diegene met toegang tot DirectAdmin, kan op DirectAdmin [[nl:admin:login:directadmin|inloggen]] en van ieder e-mailaccount het wachtwoord wijzigen. Dat gaat als volgt.
  
-**1.** Klik op **'E-Mail Accounts'**, te vinden onder de categorie **'E-Mail Management'**.+**1.** Ga in het menu naar '**E-mailbeheer**' → '**E-mailaccounts**'.
  
-**2.** Klik naast het e-mailaccount waar je het wachtwoord of quotum voor wilt aanpassen op **'Change'**+{{:nl:email:setup:da-e-mailaccounts.png?nolink|De optie 'E-mailaccountsin DirectAdmin.}}
  
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/mail/mailaccounts3.png?nolink|Het wachtwoord wijzigen van een aangemaakt e-mailaccount.}}+**2.** Klik naast het e-mailaccount op het plus-teken en dan op '**Wachtwoord/gebruikersnaam wijzigen**'.
  
-**3.** Vervolgens kun je op dezelfde manier als waarop je het e-mailaccount aan hebt gemaakt de informatie wijzigen:+{{:nl:email:setup:da-mailaccount-wachtwoord-wijzigen.png?nolink|Het wachtwoord wijzigen van een e-mailaccount.}}
  
-  voer bij **'Enter New Password'** en **'Re-Enter Password'** het nieuwe wachtwoord in; +**3.** Vul bij '**Wachtwoord**' een nieuw wachtwoord voor het e-mailaccount in en klik op '**Opslaan**'.
-  * waar wenselijk, pas bij **'Email Quota'** het quotum aan.+
  
-**4.** Klik tenslotte op **'Modify'** om de gewijzigde gegevens op te slaan.+{{:nl:email:setup:da-mailaccount-wachtwoord.png?nolink&740|Vul een nieuw wachtwoord in voor je e-mailaccount.}}
 ==== Als gebruiker ==== ==== Als gebruiker ====
 Het kan zijn dat iemand anders binnen je organisatie het hostingpakket beheert. Diegene heeft dan in DirectAdmin een e-mailaccount voor jou aangemaakt dat jij kunt gebruiken. Het kan zijn dat iemand anders binnen je organisatie het hostingpakket beheert. Diegene heeft dan in DirectAdmin een e-mailaccount voor jou aangemaakt dat jij kunt gebruiken.
Regel 73: Regel 70:
 {{:nl:email:client:inlogvenster-webmail-antagonist.png?nolink|Het inlogvenster van de webmail.}} {{:nl:email:client:inlogvenster-webmail-antagonist.png?nolink|Het inlogvenster van de webmail.}}
  
-**2.** Klik links in het menu op '**Instellingen**'.+**2.** Klik links in het menu op '**Instellingen**' en daarna op '**Wachtwoord**'.
  
-**3.** Klik daarna daarna op '**Wachtwoord**'.+**3.** Vul bij '**Huidig wachtwoord**' het wachtwoord in dat je nu gebruikt.
  
 {{:nl:email:setup:webmail-wachtwoord-aanpassen.png?nolink|Het wachtwoord van een e-mailaccount wijzigen via de webmail van Antagonist.}} {{:nl:email:setup:webmail-wachtwoord-aanpassen.png?nolink|Het wachtwoord van een e-mailaccount wijzigen via de webmail van Antagonist.}}
  
-**4.** Vul bij '**Huidig wachtwoord**' het wachtwoord in dat je nu gebruikt.+**4.** Bij '**Nieuw wachtwoord**' en '**Bevestig nieuw wachtwoord**' vul je het nieuwe wachtwoord in dat je wilt gebruiken.
  
-**5.** Bij '**Nieuw wachtwoord**' en '**Bevestig nieuw wachtwoord**' vul je het nieuwe wachtwoord in dat je wilt gebruiken. +**5.** Klik op '**Opslaan**' om het nieuwe wachtwoord op te slaan. Je wachtwoord voor dit e-mailaccount is nu gewijzigd. 
- +===== E-mailgebruik analyseren =====
-**6.** Klik op '**Opslaan**' om het nieuwe wachtwoord op te slaan. Je wachtwoord voor dit e-mailaccount is nu gewijzigd. +
-===== E-mailverkeer analyseren =====+
 Het is mogelijk om via DirectAdmin het e-mailverkeer van je aangemaakte e-mailaccounts te analyseren. Dat gaat als volgt: Het is mogelijk om via DirectAdmin het e-mailverkeer van je aangemaakte e-mailaccounts te analyseren. Dat gaat als volgt:
  
-**1.** [[nl:admin:login:directadmin|Log in]] op DirectAdmin.+**1.** Log in op DirectAdmin en ga naar '**E-mailbeheer**' → '**E-mailaccounts**'.
  
-**2.** Klik op **'E-Mail Accounts'**, te vinden onder de categorie **'E-Mail Management'**.+{{:nl:email:setup:da-e-mailaccounts.png?nolink|De optie 'E-mailaccountsin DirectAdmin.}}
  
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/mail/mailaccounts1.png?nolink|De optie 'E-mail Accountsin DirectAdmin.}}+**2.** Klik op **'E-mailgebruik'**.
  
-**3.** Klik, links bovenaan, op **'E-mail Usage'**.+{{:nl:email:setup:da-e-mailgebruik.png?nolink&868|De optie 'E-mailgebruikin DirectAdmin.}}
  
-**4.** Je kunt daar aangeven van welke periode je het e-mailverkeer wilt bekijken:+**3.** Je kunt daar aangeven van welke periode je het e-mailverkeer wilt bekijken.
  
-  * **Today**: toont het e-mailverkeer van de huidige dag; +  * **Vandaag**: toont het e-mailverkeer van de huidige dag. 
-  * **This month**: toont het e-mailverkeer van de huidige maand; +  * **Deze maand**: toont het e-mailverkeer van de huidige maand. 
-  * **This month, excluding today**: toont het e-mailverkeer van de huidige maand, maar niet van de huidige dag.+  * **Deze maand (zonder vandaag)**: toont het e-mailverkeer van de huidige maand, maar niet van de huidige dag.
  
-**5.** In de tabel eronder kun je sorteren op eigenschappen, zoals datum, afzender, ontvanger of padVooral de kolom **'Path'** kan handig zijn om te bepalen of de e-mail vanuit een script is verzonden, en zo ja, vanaf welke locatie op het pakket.+{{:nl:email:setup:da-e-mailgebruik-bekijken.png?nolink&8885|Het e-mailgebruik in DirectAdmin bekijken.}}
  
 +**4.** In de tabel eronder kun je sorteren op eigenschappen, zoals datum, afzender, ontvanger of pad. Vooral de kolom **'Pad'** kan handig zijn om te bepalen of de e-mail vanuit een script is verzonden. En zo ja, vanaf welke locatie op het pakket.
 ===== E-mailaccounts opschonen ===== ===== E-mailaccounts opschonen =====
 Na verloop van tijd raken e-mailaccounts vol met [[nl:email:spam:spam|spam]], met name als IMAP wordt gebruikt. Bovendien zal de prullenbak ('Trash') zich snel vullen. Daarom kan de beheerder van de accounts van tijd tot tijd de accounts opschonen en de mappen van het account leeggooien. Dit kan door de onderstaande instructies in DirectAdmin te volgen. Na verloop van tijd raken e-mailaccounts vol met [[nl:email:spam:spam|spam]], met name als IMAP wordt gebruikt. Bovendien zal de prullenbak ('Trash') zich snel vullen. Daarom kan de beheerder van de accounts van tijd tot tijd de accounts opschonen en de mappen van het account leeggooien. Dit kan door de onderstaande instructies in DirectAdmin te volgen.
  
 <note warning> <note warning>
-**Let op!** \\  Bij het opschonen van accounts gaan alle e-mails die je verwijdert permanent verloren! Wil je zeker weten dat je niets verliest, gebruik dan een e-mailprogramma om alle e-mails één voor één te verwijderen.+**Bij het opschonen gaan alle e-mails die je verwijdert permanent verloren!**\\   Wil je zeker weten dat je niets verliest, gebruik dan een e-mailprogramma om alle e-mails één voor één te verwijderen.
 </note> </note>
  
-**1.** Klik op **'E-Mail Accounts'**, te vinden onder de categorie **'E-Mail Management'**.+**1.** Log in op DirectAdmin en ga naar '**E-mailbeheer**' → '**E-mailaccounts**'.
  
-**2.** Selecteer de op te schonen accounts met het vinkje dat rechts van de items staat.+{{:nl:email:setup:da-e-mailaccounts.png?nolink|De optie 'E-mailaccounts' in DirectAdmin.}}
  
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/mail/mailaccounts5.png?nolink|E-mailaccounts selecteren die je wilt opschonen.}}+**2.** Selecteer het op te schonen account en klik op '**Legen**'.
  
-**3.** Kies onderaan wat je op wilt ruimen:+{{:nl:email:setup:da-mailaccount-legen.png?nolink&869|Selecteer de op te schonen accounts en klik op 'Legen'.}}
  
-  * **Inbox**: het 'Postvak In' van het account +**3.** Kies wat je wilt opruimen en klik op '**Legen**'.
-  * **Imap Folders**: alle mappen op het account (Verzonden items, Trash en eventuele mappen) +
-  * **Spambox**: de spammap van het account+
  
-**4.** Controleer alles nog even goedKlik vervolgens op **'Purge From'**.+{{:nl:email:setup:da-mailaccount-opschonen.png?nolink&380|Kies wat je wilt opruimen en klik op 'Legen'.}} 
 + 
 +  * **Inbox**: het 'Postvak In' van het account. 
 +  * **Imap Folders**: alle mappen op het account (verzonden items, trash en eventuele mappen). 
 +  * **Spambox**: de spammap van het account.
 ===== E-mailaccounts verwijderen ===== ===== E-mailaccounts verwijderen =====
 Als je een e-mailaccount wilt verwijderen, dan kan dat ook via DirectAdmin. Je verwijdert dan het gehele account, inclusief alle e-mail. Volg hiervoor onderstaande instructies. Als je een e-mailaccount wilt verwijderen, dan kan dat ook via DirectAdmin. Je verwijdert dan het gehele account, inclusief alle e-mail. Volg hiervoor onderstaande instructies.
Regel 130: Regel 128:
 </note> </note>
  
-**1.** Klik op **'E-Mail Accounts'**, te vinden onder de categorie **'E-Mail Management'**.+**1.** Log in op DirectAdmin en ga naar '**E-mailbeheer**' → '**E-mailaccounts**'. 
 + 
 +{{:nl:email:setup:da-e-mailaccounts.png?nolink|De optie 'E-mailaccountsin DirectAdmin.}}
  
-**2.** Selecteer de te verwijderen accounts met het vinkje dat rechts van de items staat.+**2.** Selecteer het te verwijderen e-mailaccount en klik op '**Verwijderen**'. Je kunt ook meerdere accounts tegelijk verwijderen.
  
-{{https://www.antagonist.nl/help/_media/mail/mailaccounts5.png?nolink|Het selecteren van te verwijderen e-mailaccounts.}}+{{:nl:email:setup:da-mailaccount-selecteren.png?nolink&869|Selecteer de op te schonen accounts en klik op 'Legen'.}}
  
-**3.** Controleer of je de juiste accounts hebt geselecteerd.+**3.** Controleer of je het juiste account verwijdert en klik nogmaals op '**Verwijderen**'.
  
-**4.** Klik vervolgens op **'Delete'** om het e-mailaccount te verwijderen.+{{:nl:email:setup:da-mailaccount-verwijderen.png?nolink&416|Controleer of je het juiste account verwijdert.}}
  
 <note ref> <note ref>
 

Sterren Domeinnaam: 5 sterren uit 4.803 reviews

320.000+ domeinnamen geregistreerd.
Bij de beste registrars in MT1000 en Emerce 100.

Geen cookies