Hulp bij je webhostingpakket of domeinnaam?

Handleidingen, tips, premium diensten of vraag één van onze experts.

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:email:client:outlook2007 [17-05-2019 10:00]
Elmar Besselink
nl:email:client:outlook2007 [17-05-2019 14:36] (huidige)
Elmar Besselink
Regel 41: Regel 41:
   * **Account Type (Type account)**: kies hier voor POP of IMAP. Lees [[nl:email:client:popvsimap|deze handleiding]] voor meer informatie.   * **Account Type (Type account)**: kies hier voor POP of IMAP. Lees [[nl:email:client:popvsimap|deze handleiding]] voor meer informatie.
   * **Incoming mail server (Server voor inkomende mail)**: mail.antagonist.nl   * **Incoming mail server (Server voor inkomende mail)**: mail.antagonist.nl
-  * **Outgoing mail server (Server voor uitgaande mail)**: [[nl:email:client:smtp|de mailserver van je provider]] of mail.antagonist.nl+  * **Outgoing mail server (Server voor uitgaande mail)**: mail.antagonist.nl
   * **User Name (Gebruikersnaam)**: naam@jedomein.nl als je een [[nl:email:setup:account|e-mailaccount]] aan hebt gemaakt.   * **User Name (Gebruikersnaam)**: naam@jedomein.nl als je een [[nl:email:setup:account|e-mailaccount]] aan hebt gemaakt.
   * **Password (Wachtwoord)**: het bijbehorende wachtwoord   * **Password (Wachtwoord)**: het bijbehorende wachtwoord
Regel 55: Regel 55:
  
 {{https://www.antagonist.nl/help/_media/mail/clients/outlook20075.png?nolink|De instellingen voor de uitgaande server in Outlook 2007.}}  {{https://www.antagonist.nl/help/_media/mail/clients/outlook20075.png?nolink|De instellingen voor de uitgaande server in Outlook 2007.}} 
- 
-**Als je de SMTP-server van je provider gebruikt** \\  
-De instellingen die je hier moet doen, zijn afhankelijk van je provider. In [[nl:email:client:smtp|deze handleiding]] lees je hier meer over. Als je mailserver authenticatie nodig heeft, kies dan voor 'My outgoing server (SMTP) requires authentication' ('Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist'). 
- 
- Kies vervolgens voor 'Log on using' ('Aanmelden met') en vul de gegevens van je account bij je provider in. Is authenticatie niet nodig, laat dan het vinkje voor 'My outgoing server (SMTP) requires authentication' ('Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist') uit.  
  
 **10.** Ga naar het tabblad 'Advanced' ('Geavanceerd'). **10.** Ga naar het tabblad 'Advanced' ('Geavanceerd').
Regel 69: Regel 64:
 Kies achter 'Use the following type of encrypted connection' ('Gebruik het volgende type versleutelde verbinding') voor 'SSL'. De poort verandert automatisch in 993.  Kies achter 'Use the following type of encrypted connection' ('Gebruik het volgende type versleutelde verbinding') voor 'SSL'. De poort verandert automatisch in 993. 
  
-**Alleen als je de SMTP-server van Antagonist wenst te gebruiken**\\+**Om de SMTP-server van Antagonist te gebruiken**\\
 Kies achter 'Use the following type of encrypted connection' ('Gebruik het volgende type versleutelde verbinding') voor 'SSL'. De poort verandert automatisch in 465 (of doe dit anders handmatig).  Kies achter 'Use the following type of encrypted connection' ('Gebruik het volgende type versleutelde verbinding') voor 'SSL'. De poort verandert automatisch in 465 (of doe dit anders handmatig). 
  
 
Geen cookies