Hulp bij je webhostingpakket of domeinnaam?

Handleidingen, tips, premium diensten of vraag één van onze experts.

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:admin:order:vat [17-05-2019 11:39]
Elmar Besselink
nl:admin:order:vat [17-05-2019 12:09] (huidige)
Elmar Besselink
Regel 4: Regel 4:
 Uitzondering hierop zijn bedrijven die vallen onder de intracommunautaire belastingvrijstellingsregels van de Europese Unie, oftewel bedrijven met een btw-nummer buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie. Dit heet ook wel het 'verleggen van de btw'. Op persoonlijke btw-nummers is dit dus //niet// van toepassing. Uitzondering hierop zijn bedrijven die vallen onder de intracommunautaire belastingvrijstellingsregels van de Europese Unie, oftewel bedrijven met een btw-nummer buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie. Dit heet ook wel het 'verleggen van de btw'. Op persoonlijke btw-nummers is dit dus //niet// van toepassing.
  
-Voor het verleggen van de btw is het verplicht dat het btw-nummer in onze administratie correct is. We controleren daarom regelmatig of een btw-nummer nog bestaat. Mocht een btw-nummer niet meer bestaan, dan zullen we het btw-nummer uit onze administratie verwijderen en je hierover op de hoogte stellen. Totdat je een nieuw btw-nummer door hebt gegevenzullen we btw blijven doorberekenen.+Voor het verleggen van de btw is het verplicht dat het btw-nummer in onze administratie correct is. We controleren daarom regelmatig of een btw-nummer nog bestaat. Mocht een btw-nummer niet meer bestaan, dan zullen we het btw-nummer uit onze administratie verwijderen en je hierover op de hoogte stellen. Totdat je een nieuw btw-nummer hebt doorgegevenkunnen we geen btw verleggen en zal deze worden doorberekend.
  
 We controleren een btw-nummer via het Europese systeem [[http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/|VIES]]. In veel landen staat je btw-nummer automatisch in de database als je een btw-nummer hebt, maar soms is het nodig dat je bij de lokale Belastingdienst een verzoek indient voor een intercommunautair btw-nummer. We kunnen een btw-nummer niet accepteren als deze niet in VIES staat. We controleren een btw-nummer via het Europese systeem [[http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/|VIES]]. In veel landen staat je btw-nummer automatisch in de database als je een btw-nummer hebt, maar soms is het nodig dat je bij de lokale Belastingdienst een verzoek indient voor een intercommunautair btw-nummer. We kunnen een btw-nummer niet accepteren als deze niet in VIES staat.
 
Geen cookies