We plaatsen een cookie voor Google Analytics om onze website te verbeteren

Met een cookie kun je advertenties personaliseren. Wij hanteren echter de strikte regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Surfgedrag houden we niet bij en we achtervolgen je ook niet met reclame.

Wij gaan door tot jij 100% tevreden bent

De technische experts van onze bekroonde klantenservice staan voor je klaar!

Hoe kan ik op DirectAdmin inloggen?

Als je bij ons een domeinnaam en hosting afneemt, dan kun je via DirectAdmin jouw webhostingpakket technisch beheren. Het is dus belangrijk om te weten hoe je daar toegang tot verkrijgt. Hier lees je daarom hoe op DirectAdmin inloggen werkt. Ben je het wachtwoord vergeten voor DirectAdmin, dan kun je hier ook instructies terugvinden voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord.

Via Mijn Antagonist

Je kunt als volgt via Mijn Antagonist rechtstreeks op DirectAdmin inloggen.

1. Log in op Mijn Antagonist.

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord van Mijn Antagonist in en klik op 'Inloggen'.

2. Klik bovenaan in het menu op 'Producten'.

Klik in het menu op 'Producten'.

3. Klik op het hostingpakket waar je op DirectAdmin wilt inloggen, bijvoorbeeld 'Plus deb12345'.

Het productoverzicht in Mijn Antagonist.

4. Er opent zich een nieuwe pagina. Klik rechts in het blok 'Beheer' op 'Hostingpakket beheren'. Je wordt nu automatisch op DirectAdmin van dat hostingpakket ingelogd, zonder dat je een gebruikersnaam of wachtwoord hoeft in te voeren.

Klik in in Mijn Antagonist in het blok 'Beheer' op 'Hostingpakket beheren'.

Via je internetbrowser

Je kunt als volgt via de browser op je DirectAdmin-omgeving inloggen.

1. Open je internetbrowser en ga naar https://voorbeeld.nl:2223 (vervang 'voorbeeld.nl' met je eigen domeinnaam).

2. Vul bij 'Gebruikersnaam' je gebruikersnaam van DirectAdmin voor dit specifieke pakket in. Dat is je klantnummer met 'deb' ervoor, bijvoorbeeld deb12345.

Het inlogscherm van DirectAdmin.

3. Bij 'Wachtwoord' vul je jouw wachtwoord in. Merk op dat het wachtwoord voor DirectAdmin niet noodzakelijkerwijs gelijk is aan het wachtwoord dat je voor Mijn Antagonist gebruikt. Klik ten slotte op 'Inloggen'.

Via het serveradres

Als je jouw domeinnaam (nog) niet kunt gebruiken om DirectAdmin rechtstreeks te benaderen, kun je ook het adres van de server gebruiken waar je pakket op staat. Erg handig in geval:

  • je domeinnaam nog in verhuizing staat en dus nog niet actief naar het pakket bij ons verwijst;
  • je domeinnaam door middel van een DNS- of nameserverwijziging naar een externe locatie verwijst.

Dit serveradres heeft de volgende vorm:

https://sXX.webhostingserver.nl:2223

Hierbij is 'sXX' de aanduiding van de server waar jouw pakket op staat en moet je vervangen met je eigen servernummer, bijvoorbeeld s160 of s209. Staat je pakket op bijvoorbeeld de server s209, dan bereik je DirectAdmin dus via:

https://s209.webhostingserver.nl:2223

Je kunt jouw server achterhalen door in Mijn Antagonist naar het tabblad 'Producten' te gaan, op je webhostingpakket te klikken en dan naar het adres achter 'Server' te kijken.

Zie ook deze handleiding voor meer informatie over het achterhalen van je serveradres. Let er hierbij op dat de traceroute-methode niet van toepassing is als het domein (nog) niet naar het pakket verwijst.

Wachtwoord vergeten?

Als je gebruikersnaam of wachtwoord niet correct is, dan verschijnt de melding: 'De inloggegevens zijn onjuist. Probeer het opnieuw.' Controleer in dat geval of je je wachtwoord exact hebt gekopieerd, zoals je dat van ons hebt ontvangen.

De O en 0 en de I, l en 1 zijn vaak moeilijk uit elkaar te houden. Kopieer desnoods het wachtwoord uit de e-mail die je van ons hebt gekregen. Let er daarbij op dat je niet per abuis eventuele spaties mee kopieert.

Kun je het wachtwoord niet meer achterhalen, vraag dan via Mijn Antagonist een wachtwoordherstel aan. We raden overigens altijd aan om het door ons gegeneerde wachtwoord direct naar een eigen wachtwoord te wijzigen.

Inloggen via Mijn Antagonist
Als je op Mijn Antagonist bent ingelogd, dan kun je er uiteraard ook voor kiezen om gelijk met de optie 'Beheer hostingpakket' op DirectAdmin in te loggen.

 

Sterren Domeinnaam: 5 sterren uit 5.564 reviews

320.000+ domeinnamen geregistreerd
Bij de beste registrars in MT1000 en Emerce 100