We plaatsen een cookie voor Google Analytics om onze website te verbeteren

Met een cookie kun je advertenties personaliseren. Wij hanteren echter de strikte regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Surfgedrag houden we niet bij en we achtervolgen je ook niet met reclame.

Spam filteren: SpamAssassin en filters instellen voor e-mail!

Tijd om weer aan de slag te gaan! Het vorige deel ging over het instellen van Microsoft 365 voor je e-mail en domeinnamen. Nu gaan we het hebben over spam filteren en ongewenste e-mail weren. Wat kun je doen om het ontvangen ervan te voorkomen? Hoe kun je filters aanmaken? En hoe stel je SpamAssasin in?

Spam filteren: SPAM

Tegenwoordig bestaat 80 tot 90% van het e-mailverkeer uit ongewenste e-mail of spam. Spam kan leiden tot grote ergernissen en vervuiling van je mailboxen. Daarom biedt Antagonist een spamfilter aan, genaamd SpamAssassin. Dit programma filtert alle inkomende e-mail voordat het je inbox bereikt, zodat je zo min mogelijk merkt van deze ongewenste e-mail.

Naast SpamAssassin raden we je ook een e-mailclient aan die spam voor jou kan filteren, zodat je een dubbele filter hebt. Hoe je dit configureert, is afhankelijk van het e-mailprogramma en kun je op de website van het product vinden. Mogelijk staat dit al standaard aan.

Spam voorkomen

Het is natuurlijk beter om spam te voorkomen in plaats van het te filteren. Hieronder vind je enkele tips die je hiervoor kunt toepassen.

 • Plaats je e-mailadres niet op het internet. Dus niet op fora, je website of in een profiel.
 • Moet je een e-mailadres invullen en vertrouw je het niet, gebruik dan een ‘wegwerpmailadres’ (bv. Mail Poof) of maak een tijdelijke e-mailforwarder aan.
 • Reageer nooit op spamberichten. Ook niet via een zogenaamde ‘unsubscribe’, aangezien dit meestal een bevestiging is voor spammers dat je e-mailadres correct is.
 • Als je een e-mail stuurt naar een grote groep mensen, gebruik dan ‘BCC’. Dan zijn alle e-mailadressen voor de ontvangers verborgen.

SpamAssassin filtert geen mails groter dan 100 kB
Het kan dus zijn dat er af en toe mails met bijlages binnenkomen, ook al zouden deze eigenlijk weggefilterd moeten worden door SpamAssassin.

SpamAssassin instellen

Je kunt SpamAssassin configureren via DirectAdmin:

Kies vervolgens de gewenste instellingen:

 • Waar moet de spam naartoe?
  Kies hier wat er met spam moet gebeuren. Het gebruik van ‘Spam verwijderen‘ is af te raden als je geen enkele e-mail mag missen.
  • Inbox (niet blokkeren): spam wordt naar je inbox doorgestuurd (effectief staat het filter dus uit).
  • Plaats het in de spammap van het account: alle spam wordt in de map ‘spam‘ geplaatst van het account waarnaar het is gestuurd.
  • Spam verwijderen: de spam wordt permanent verwijderd.
 • Welke drempel wil je gebruiken? 
  Iedere e-mail krijgt een score. Hoe hoger de score, hoe groter de kans dat het spam is. De threshold is de laagste waarde waarop je spam als dusdanig wilt markeren. Als je hier voor 5 kiest, zal alle e-mail die een 5 of hoger scoort als spam worden behandeld. Hoe lager de score, hoe meer spam je dus blokkeert, maar ook hoe groter de kans is dat niet-spam als spam wordt gezien. De waarden 5.0 (low), 7.5 (medium) en 10.0 (high) kun je kiezen, maar je kunt ook je eigen waarde invoeren. Welke waarde voor jou geschikt is, kun je het beste na verloop van tijd bepalen. Zie ook hieronder.
 • Wil je hoog scorende spam verwijderen?
  Hier kun je opgeven of je spam dat een hele hoge score heeft gelijk wilt verwijderen.
  • Ja, blokkeer alle spamscores hoger dan: e-mail met een hoge spamscore, waarvan jij de minimum score opgeeft, permanent verwijderen.
  • Nee, blokkeer geen hoog scorende spam. Gebruik alleen de drempel in de vorige sectie: spam met een hoge score wordt niet anders behandeld dan je bij de vorige twee instellingen op hebt gegeven.
 • Wil je het onderwerp van een als spam gemarkeerde e-mail herschrijven?
  Je kunt het onderwerp van spam veranderen in iets anders. Dat is handig om dergelijke e-mail meteen te herkennen.
  • Ja, stel het onderwerp als volgt in: het onderwerp dat je hier opgeeft wordt het onderwerp van alle spam die binnenkomt.
  • Nee, laat het onderwerp ongewijzigd: verander het onderwerp van spam niet
 • Hoe moet spam worden afgeleverd?
  Je kunt spam als bijlage versturen, in plaats van direct doorsturen. Op deze manier wordt gevaarlijke code in spamberichten niet uitgevoerd totdat je het bericht expliciet opent.
  • Gebruik geen bijlagen (gevaarlijk): alle e-mail wordt gewoon doorgestuurd.
  • Bijlagen gebruiken: spam wordt als bijlage bij een e-mail gevoegd.
  • Gebruik bijlagen die alleen tekst bevatten: de tekst van de spam wordt uitgelezen en in een bijlage gestopt – eventuele gevaarlijke code kan zo nooit uitgevoerd worden.
 • Blokkeerlijst en toegestane e-mail
  Je kunt e-mailadressen altijd toestaan(alle e-mail van dat adres is in orde) en blokkeren (alle e-mail van dat adres is spam). In de twee invulvakken kun je per regel een e-mailadres opgeven; komma’s e.d. zijn niet nodig. Je kunt ook een ‘wildcard‘ gebruiken: *@voorbeeld.nl geldt dan voor alle e-mailadressen die eindigen op @voorbeeld.nl.
 • Klik op ‘Opslaan‘ om de instellingen op te slaan.

Een drempelwaarde bepalen voor SpamAssasin

Iedere e-mail krijgt van SpamAssassin een score. Hoe hoger deze score, hoe waarschijnlijker dat een e-mailbericht spam is. In de configuratie geef je op vanaf welke score een e-mailbericht als spam behandeld moet worden. Deze ’threshold’ is afhankelijk van je voorkeuren en de e-mail die jij ontvangt.

Het eenvoudigste dat je kunt doen, is de threshold door proberen te bepalen. Als je veel spam in je inbox krijgt, verlaag de threshold dan. Wordt er echter teveel e-mail als spam gemarkeerd, verhoog de threshold. Meestal zit je met ‘medium’ (7.5) of ‘low’ (5.0) wel goed.

Je kunt ook per e-mail bekijken welke score deze van SpamAssassin krijgt en aan de hand daarvan je threshold te bepalen. Dit kun je doen door vanuit je e-mailprogramma de broncode of de ‘headers’ van de e-mail op te vragen. Hierin staat informatie over de score die SpamAssassin eraan heeft toegekend. Hieronder staat een voorbeeld van dergelijke ‘headers’:

...
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.2.2 (2007-07-23) on
	s01.webhostingserver.nl
X-Spam-Level: ***************
X-Spam-Status: Yes, score=15.9 required=3.5 tests=BAYES_99,
	DATE_IN_FUTURE_96_XX,FB_QUALITY_REPLICA,FS_REPLICA,HELO_DYNAMIC_SPLIT_IP,
	HTML_MESSAGE,RDNS_NONE,REPLICA_WATCH autolearn=spam version=3.2.2
X-Spam-Report: 
	* 3.5 BAYES_99 BODY: Bayesian spam probability is 99 to 100%
	*   [score: 1.0000]
	* 0.1 RDNS_NONE Delivered to trusted network by a host with no rDNS
	* 3.5 HELO_DYNAMIC_SPLIT_IP Relay HELO'd using suspicious hostname (Split
	*   IP)
	* 1.0 FS_REPLICA Subject says "replica"
	* 1.4 DATE_IN_FUTURE_96_XX Date: is 96 hours or more after Received: date
	* 2.9 FB_QUALITY_REPLICA BODY: Phrase: quality replica
	* 3.4 REPLICA_WATCH BODY: Message talks about a replica watch
	* 0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message
...

Zoals je kunt zien, is uitgebreid toegelicht waarom dit e-mailbericht (dat een nep-Rolex aan probeert te smeren) als spam is gezien. Bovendien heeft dit e-mailbericht de score ‘15.9‘ ontvangen. Omdat de threshold die in is gesteld (in dit geval 3.5) lager of gelijk is aan 15.9, is dit bericht als spam gemarkeerd.

Krijg je deze e-mail dus in je inbox, dan moet je de threshold onder de 15.9 instellen. Was dit bericht een legitiem bericht, dan had je de threshold boven 15.9 in moeten stellen.

Het instellen van een te lage threshold zal resulteren in veel legitieme e-mail die wordt gemarkeerd als spam. Overweeg daarom altijd om e-mail niet direct te verwijderen, maar bijvoorbeeld in de spam-map van het account te plaatsen. Dan kun je altijd legitieme e-mail terugvinden.

SpamAssasin uitschakelen

Je kunt SpamAssassin ook uitschakelen. Vanuit DirectAdmin doe je dat als volgt:

 • Klik onder ‘E-Mailbeheer‘ op ‘Spamassassin-instellingen‘.
 • Klik op ‘SpamAssassin uitschakelen‘.

Als je nu weer instellingen wijzigt en op ‘Opslaan‘ klikt, wordt SpamAssassin weer ingeschakeld.

Specifieke e-mail filteren

Naast SpamAssassin, biedt DirectAdmin ook nog de mogelijkheid om specifieke berichten te filteren. Zo kun je op woord, e-mailadres en grootte van de e-mail filteren. Je stelt de filters als volgt in:

Je kunt maar één filter tegelijk instellen óf één optie wijzigen
Je kunt dus niet meerdere filters aanmaken en op ‘Block’ klikken om al die filters op te slaan.

Vervolgens kun je vier typen filters aanmaken:

 • Blokkeer op basis van e-mail
  Je kunt alle e-mails van een bepaald e-mailadres filteren. Vul het e-mailadres in en klik daarnaast op ‘Block‘.
 • Blokkeer op basis van een domein
  Alle e-mail dat van een bepaald domein komt, kun je filteren. Als alle e-mail die van evil.com komt, spam is, vul dan ‘evil.com‘ in en klik naast het vak op ‘Block‘.
 • Blokkeer op basis van een stopwoord
  Als je opvalt dat een bepaald woord altijd voorkomt in een spambericht (in de onderwerpregel of in de inhoud), dan kun je alle e-mail die dat woord bevat blokkeren. Vul dat woord in en klik op ‘Block‘.
  Let op: het woordfilter filtert ook op woorddelen. Vul je bijvoorbeeld ‘pap‘ in, dan wordt ook op ‘papa‘ gefilterd. Om dit te voorkomen kun je in plaats van ‘pap‘ bijvoorbeeld ‘ pap ‘ invullen (dus met spaties eromheen).
 • Blokkeer op basis van grootte
  Je kunt ook grote e-mailberichten blokkeren. Vul het maximum aantal KB’s (1 MB = 1024 KB) in dat je wilt ontvangen en klik op ‘Blokkeren‘.

Je kunt ook nog twee opties wijzigen:

 • Adultfilter
  Zet een vinkje als je het adultfilter aan wilt zetten. E-mailberichten met ‘volwassen’ woorden worden door deze filter gefilterd.
 • Actie for filterovereenkomsten
  Je kunt twee dingen doen met gefilterde berichten. Je kunt ze permanent verwijderen (‘E-mail verwijderen‘) of doorsturen naar de map ‘spam‘ met ‘Verzeden naar spambox‘. Maak je keuze en klik op ‘Opslaan‘.

Om een filter te verwijderen, doe je het volgende:

 • Klik onder ‘E-bemailbeheer’ op ‘E-mailfilters‘.
 • Kies de filters die je wilt verwijderen.
 • Klik op ‘Verwijderen‘.

Tot zover de uitleg over spam. Het volgende artikel gaat over het instellen van e-mailprogramma’s. Succes met het instellen van SpamAssasin en filters voor spam! Mocht je tegen problemen aanlopen, dan kun je natuurlijk ook altijd contact opnemen met Support.

P.S. Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, X, Instagram, e-mail en RSS. Heb je vragen, tips of opmerkingen? Laat het achter als reactie. Vond je het artikel nuttig? Deel het dan met anderen!

Deel dit blog
Jeroen Wolsink
Jeroen Wolsink

Jeroen ondersteunt het Antagonist-team op het gebied van marketing, communicatie en strategie. Het bedenken en uitwerken van concepten met behulp van creatieve strategieën is wat Jeroen graag doet. Marketing en communicatie spelen daarbij een belangrijke rol.

Artikelen: 73

3 reacties

 1. Hallo,
  Is het ook mogelijk om spam te blokkeren op domein extensie?
  Er komt namelijk veel spam binnen met .co en .us en normale mail vanaf dat soort extensies krijg ik verder niet.

  • Hi Martin, dat is mogelijk. In het spamfilter geef je dan een asterisk op, gevolgd door de extensie. In jouw geval gebruik je dus *.co en *.us om e-mails afkomstig van .co- en .us-extensies als spam te markeren. Mocht je hierover verder vragen hebben, stuur dan gerust een e-mail naar Support. Als je daarin benoemt om welk pakket het precies gaat, dan kijken we de instellingen van het spamfilter graag voor je na.

   • Ik krijg veel op *.shop binnen en probeer bij e-mail filters de wildcard *@*.shop maar krijg de melding “fout bij het instellen van het filter, ongeldige e-mail”. Invullen van “*.shop” bij “blokkeer op basis van e-mail/domein geeft meteen een foutmelding. Nu ben ik continu al de subdomeinen apart aan het toevoegen , graag jullie hulp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sterren Webhosting: 5 sterren uit 5.830 reviews

60.000+ webhostingpakketten actief
Bij de beste webhosters in MT1000 en Emerce 100