We plaatsen een cookie voor Google Analytics om onze website te verbeteren

Met een cookie kun je advertenties personaliseren. Wij hanteren echter de strikte regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Surfgedrag houden we niet bij en we achtervolgen je ook niet met reclame.

Antagonist hanteert als enige van de tien een duidelijk en correct verwijderingsbeleid

NTD-procedure: Houtsnede Multatuli
Houtsnede Multatuli, door Félix Édouard Vallotton.

In januari 2012 kregen wij een klacht binnen over vermeend auteursrechtelijk inbreuk op werken van Félix Édouard Vallotton. Dit bleek een test te zijn van Bits of Freedom, een organisatie die opkomt voor vrijheid en privacy op het internet. De klacht hebben wij volgens onze vooraf opgestelde NTD-procedure (notice-and-takedown-procedure) afgerond.

Bits of Freedom was zeer tevreden over de wijze van ons handelen. We hadden juist geconstateerd dat de werken auteursrechtenvrij zijn en onze NTD-procedure is duidelijk en correct. In het onderzoek, dat in totaal onder tien webhostingprovicers werd gehouden, kwam Antagonist als beste naar voren. Antagonist is de enige aanbieder met een eigen correcte NTD-procedure, waarmee we de klacht duidelijk en juist hebben beoordeeld en afgehandeld.

Onderzoek

Voor de tweede keer is het NTD-beleid, oftewel het verwijderingsbeleid van webhostingproviders, door Bits of Freedom onderzocht. Het blijkt dat er vaak heel willekeurig wordt gereageerd op klachten. Dat heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van informatie en de informatievrijheid.

NTD-procedure: Bits of Freedom logo
Het logo van Bits of Freedom

Bits of Freedom heeft bij tien webhostingproviders een website aangemaakt en informatie geplaatst waar géén auteursrecht op rust. Vervolgens hebben ze via een ander e-mailadres gevraagd om de informatie te verwijderen, omdat deze inbreuk zou maken op het auteursrecht. Er is gecontroleerd of webhostingproviders een klacht goed onderzoeken, wanneer ze informatie verwijderen en of ze netjes omgaan met de privégegevens van hun klanten.

De gekozen webhostingproviders waren: STRATO, TransIP, Hostnet, Flexwebhosting, Vevida, Antagonist, Hostingdiscounter, WatSnel.nl, Yourhosting en Sity. Het blijkt dat slechts één van deze aanbieders, namelijk Antagonist, een eigen uitgebreide NTD-procedure heeft opgesteld en deze in alle gevallen ook hanteert.

Reacties

“De NTD-procedure die we al drie jaar hanteren, voldoet aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het ministerie in samenwerking met de industrie. Wij zijn blij dat we hierdoor op een correcte manier alle meldingen afhandelen, zoals ook blijkt uit het onderzoek van Bits of Freedom. Uiteraard zullen wij naar aanleiding van dit onderzoek bekijken of wij onze NTD-procedure kunnen verbeteren.”, aldus Ralph van Antagonist.

Alle meldingen met betrekking tot het verwijderingsbeleid worden door de support-afdeling van Antagonist behandeld. De klacht die onderdeel uitmaakte van het onderzoek van Bits of Freedom is destijds door Jelmer beoordeeld en afgehandeld.

“De support-medewerkers van Antagonist zijn allen op de hoogte van de NTD-procedure die binnen Antagonist wordt gehanteerd en kennen de handelingen. Voor elke melding die binnenkomt geldt hetzelfde verwijderingsbeleid en wordt dezelfde NTD-procedure gestart ongeacht de melder, de websitehouder of de informatie waarom het gaat. Stap voor stap wordt de melding beoordeeld en op de juiste wijze afgehandeld.”, aldus Jelmer van Antagonist.

Het oordeel van Bits of Freedom over Antagonist

De NTD-procedure omvat alle stappen die Antagonist kan nemen bij een melding en beschrijft ook wanneer de melder en de klant op de hoogte gesteld zullen worden van bepaalde handelingen. Hierdoor is voor alle partijen duidelijk wat ze kunnen verwachten.

  • De aanbieder publiceert een begrijpelijke NTD-procedure.
  • Rechtmatige informatie is niet ontoegankelijk gemaakt tijdens of na afloop van de NTD-procedure [juist gehandeld door Antagonist].
  • De persoonsgegevens van de beheerder zijn niet aan de melder bekend gemaakt [juist gehandeld door Antagonist].

Afhandeling van de klacht

Antagonist heeft een speciaal formulier op haar website waar NTD-verzoeken kunnen worden ingediend. De melder dient zijn klacht in via dit formulier. Antagonist stuurt de klacht door naar de beheerder van de website met het verzoek binnen twee werkdagen een reactie te geven. De NTD-procedure vermeldt dat Antagonist zelf een inschatting zal maken van de juistheid van de klacht, als de beheerder van de website niet binnen twee werkdagen reageert.

NTD-procedure: het formulier van Antagonist

Het formulier van Antagonist om een klacht in te dienen.

De beheerder van de website reageert niet binnen twee werkdagen. Zoals omschreven in de procedure gaat Antagonist over tot een eigen beoordeling van de klacht. Antagonist bericht de melder dat de vermeende inbreukmakende afbeelding: een werk betreft van een auteur die in 1925 is overleden. Omdat het auteursrecht na 70 jaar verloopt, bevindt het werk zich in het publieke domein en kan het door iedereen vrij worden gebruikt. De klacht is hiermee afgehandeld.

Antagonist heeft een correcte NTD-procedure. Bij het behandelen van de klacht heeft Antagonist zich volledig aan de eigen NTD-procedure gehouden. De stappen zijn op de juiste wijze doorlopen. De beoordeling en afhandeling van de klacht zijn daarmee foutloos afgehandeld.

De NTD-procedure van Antagonist

Antagonist hanteert een eigen NTD-procedure. Deze is te vinden via het kopje ‘Juridische kennisgevingen’ onderaan de website. In de procedure staat uitgelegd hoe Antagonist omgaat met een melding. Tevens is er een bepaling opgenomen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens van de beheerder van de website, als de melder hierom vraagt. Is Antagonist van mening dat de melding terecht is en de melder een reëel belang heeft bij de identificatie van de klant, dan zullen ze de persoonsgegevens verstrekken en de klant hiervan op de hoogte stellen.

De NTD-procedure omvat alle stappen die Antagonist kan nemen bij een melding en beschrijft ook wanneer de melder en de klant op de hoogte gesteld zullen worden van bepaalde handelingen. Hierdoor is voor alle partijen duidelijk wat ze kunnen verwachten.

Het volledige onderzoek is hier te lezen:

Over Bits of Freedom

Bits of Freedom komt op voor de vrijheid en privacy op het internet. Deze grondrechten zijn onmisbaar voor de ontplooiing, technologische innovatie en de rechtsstaat. Maar die vrijheid is niet altijd vanzelfsprekend.

NTD-procedure: Bits of Freedom logo groot
Bits of Freedom komt op voor vrijheid en privacy op het internet.

Bits of Freedom zorgt ervoor dat jouw internet jouw zaak blijft. Ze zijn een invloedrijke burgerrechtenbeweging die zorgt dat de overheid en het bedrijfsleven een goed beleid voeren. En dat werkt. Politieke partijen luisteren en het bedrijfsleven vraagt om advies. Steeds meer Nederlanders staan achter hun doel: een open internet, waar iedereen informatie kan delen en waar privé-communicatie privé blijft.

Wat is een NTD-procedure?

Een procedure voor het afhandelen van meldingen over vermeend onrechtmatige informatie door webhostingproviders wordt een ‘notice-and-takedown-procedure’ of kortweg NTD-procedure genoemd. De procedure begint met een klacht (de ‘notice’) van een melder over de vermeend onrechtmatige informatie bij een webhostingprovider. Deze moet vervolgens de afweging maken of de informatie onmiskenbaar onrechtmatig is. Als dat het geval is wordt de informatie ontoegankelijk gemaakt (de ‘takedown’). Het ontoegankelijk maken gebeurt door de houder van de website waar de informatie is gepubliceerd of door de webhostingprovider, wanneer de websitehouder niet bereikbaar is.

P.S. Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, X, Instagram, e-mail en RSS. Heb je vragen, tips of opmerkingen? Laat het achter als reactie. Vond je het artikel nuttig? Deel het dan met anderen!

Deel dit blog
Jeroen Wolsink
Jeroen Wolsink

Jeroen ondersteunt het Antagonist-team op het gebied van marketing, communicatie en strategie. Het bedenken en uitwerken van concepten met behulp van creatieve strategieën is wat Jeroen graag doet. Marketing en communicatie spelen daarbij een belangrijke rol.

Artikelen: 73

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sterren Webhosting: 5 sterren uit 5.830 reviews

60.000+ webhostingpakketten actief
Bij de beste webhosters in MT1000 en Emerce 100