We plaatsen een cookie voor Google Analytics om onze website te verbeteren

Met een cookie kun je advertenties personaliseren. Wij hanteren echter de strikte regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Surfgedrag houden we niet bij en we achtervolgen je ook niet met reclame.

Netneutraliteit: hoe zit het precies?

Nederland was één van de eerste landen met een netneutraliteitswet. Dit moment is men in de Europese Unie bezig een EU-brede wet te ontwerpen die de neutraliteit van het internet afdwingt. Hier zitten nogal wat haken en ogen aan. In dit blog leg ik daarom graag uit wat netneutraliteit is, wat de voor- en nadelen zijn en wat de nieuwe EU-brede wet inhoudt.

Netneutraliteit uitgelegd: hoe zit het precies?

Netneutraliteit is het principe dat internetproviders al het verkeer op hun netwerk gelijk behandelen zonder het te blokkeren, vertragen of anderzijds te verstoren. Op papier klinkt het als een goed idee, maar de werkelijkheid is complex. Er zijn namelijk goede redenen voor providers om verkeer dat aan bepaalde eisen voldoet, anders te behandelen dan de rest. Dit maakt het lastig om een goede neutraliteitswet te maken. Laten we beginnen met wat achtergrondinformatie.

Bandbreedte en latency

De snelheid waarmee data over het internet wordt verstuurd, kan worden opgedeeld in twee aspecten: de ‘bandbreedte’ en de ‘latency’. Met bandbreedte wordt de hoeveelheid data die per seconde via een internetverbinding verstuurd wordt, bedoeld. Veelal wordt dit in megabits per seconden of Mb/s gemeten. Met latency wordt de tijd bedoeld die tussen het moment zit, waarop de zendende partij begint met zenden en de ontvangende partij de eerste data ontvangt.

Dit is te vergelijken met een tuinslang. Stel, je hebt een tuinslang waar twee liter water per seconde uitstroomt. Het maakt niet uit of die slang 10 of 100 meter lang is, zodra het water gaat stromen komt er twee liter per seconde uit. Dit is de bandbreedte van de tuinslang. We kunnen die snelheid verhogen door een dikkere slang te gebruiken (mits de kraan het water kan leveren). Echter, ongeacht de dikte (bandbreedte) van de slang, duurt het even voordat er water uitstroomt zodra je de kraan aanzet. Dit is de latency.

Netneutraliteit uitgelegd: bandbreedte en latency

Op het internet geldt ongeveer hetzelfde. De afstand tussen zender en ontvanger is grotendeels bepalend voor de latency. Andere factoren die een rol spelen zijn: het aantal routers tussen zender en ontvanger en het medium dat wordt gebruikt (bijvoorbeeld een satellietverbinding die een hoge latency heeft).

Afhankelijk van je gebruikspatroon is de bandbreedte of de latency in meer of mindere mate belangrijk. Sommige applicaties hebben veel bandbreedte nodig, terwijl andere applicaties juist weinig bandbreedte verbruiken, maar meer baat hebben bij een lage latency.

YouTube is een goed voorbeeld van een applicatie die meer baat heeft bij bandbreedte dan lage latency. Als je een verbinding hebt met een te hoge latency, dan moet je misschien langer wachten tot de video start, maar als de video eenmaal speelt, dan gaat het goed. Echter, als de verbinding over te weinig bandbreedte beschikt, dan is het risico groot dat de video gaat stotteren.

Aan het andere eind van het spectrum zit internettelefonie. Een applicatie als Skype heeft doorgaans niet heel veel bandbreedte nodig, maar een lage latency is wel van groot belang. Als de latency te hoog is, dan merk je dat direct. Er zit dan een merkbare vertraging tussen het moment dat  je gesprekspartner begint met praten en het moment dat jij het hoort. GSM’s hebben hier in zekere mate ook last van. Het resultaat is dat je vaak door elkaar gaat praten, omdat je te laat door hebt dat de andere persoon ook praat.

Netneutraliteit uitgelegd: bandbreedte versus latency

De meeste applicaties zitten een beetje in het midden. Als je bijvoorbeeld een website bezoekt, dan wil je dat deze snel laadt en dat is afhankelijk van zowel de bandbreedte als de latency.

Traffic Management

Het is aan de internetproviders om de kwaliteit van hun dienst te waarborgen. Om het verkeer op hun netwerk in goede banen te leiden, gebruiken providers technieken die onder de noemer ‘traffic management’ vallen. Deze technieken worden ingezet om de veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de verbinding en het netwerk te waarborgen.

Data worden over het internet verstuurd in pakketten, en net als bij de post heeft ieder pakket een etiket (header) en een inhoud. Deze header bevat informatie die nodig is om het pakket op de juiste plek te krijgen, waaronder het IP-adres en poortnummer van de afzender, het IP-adres en poortnummer van de ontvanger, en een beschrijving van de inhoud van het pakket. Veel applicaties gebruiken vaste poortnummers: voor HTTP zijn dat 80 en 443 en voor e-mail 24, 465 en 587. Deze poorten kunnen eenvoudig en snel gebruikt worden om verkeer te classificeren.

Elke router op het internet die het pakket tegenkomt, kan besluiten om het voorrang te geven, te vertragen of zelfs compleet te blokkeren. De router kan dit op basis van informatie in de header doen of op basis van de inhoud van het pakket. In dat laatste geval wordt er van ‘deep packet inspection’ gesproken. Deze techniek wordt over het algemeen (in Nederland) niet veel toegepast, omdat dit relatief traag is en veel rekenkracht van routers vereist.

Traffic managementtechnieken kunnen gebruikt worden om verkeer van bijvoorbeeld internettelefonie voorrang te geven, met als doel de latency zo laag mogelijk te krijgen. Tevens wordt traffic management gebruikt om de impact van internetaanvallen te minimaliseren.

Netneutraliteit uitgelegd: waarom voor of tegen?

Dit zijn voorbeelden van scenarios die in het voordeel van de eindgebruiker zijn. Dat is echter niet altijd het geval. Ten eerste, omdat het verlenen van voorrang aan bepaalde pakketten per definitie inhoudt dat andere pakketten vertraagd worden. Vergelijk het met de rij bij een kassa: als je iemand voor laat gaan, dan loop je zelf vertraging op.

Tevens kunnen providers er voor kiezen om bijvoorbeeld grootverbruikers (zoals Netflix en YouTube) te vertragen, tenzij ze extra betalen. Dat laatste is voor een groot bedrijf als YouTube irritant, maar geen ramp. Het is echter slecht voor de innovatie: een kleine nieuwkomer heeft waarschijnlijk niet het benodigde kapitaal om bandbreedte in te kopen en kan daardoor slecht concurreren met de gevestigde orde.

Traffic management kan ook gebruikt worden om producten te promoten die meer opleveren voor de provider. Zo zou een mobiele aanbieder er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om verkeer van applicaties als WhatsApp en iMessage te beperken in de hoop meer sms’jes te verkopen.

Traffic management kan dus ingezet worden in het voordeel én in het nadeel van de eindgebruiker en dat is precies wat netneutraliteit zo moeilijk maakt. Idealiter heeft iedere burger beschikking over een kwalitatief goede internetverbinding, zonder enige vorm van censuur, maar je wilt providers ook de vrijheid geven om hun netwerk naar eigen inzicht te beheren.

Een neutraal en open internet

Nederland was in 2012 het eerste land in de Europese Unie dat een netneutraliteitswet aannam. Deze wet verbiedt het vertragen of blokkeren van verkeer door internetproviders, behalve in hele specifieke gevallen. Zo mogen providers in het geval van extreme drukte verkeer anders behandelen, maar alleen als al het verkeer gelijk behandeld wordt. Tevens mogen providers data blokkeren als dit in het voordeel van de eindgebruikers is, maar alleen met toestemming van de gebruiker (denk aan bijvoorbeeld spamfilters).

Netneutraliteit uitgelegd: Nederland en de Europese Unie.

In november 2015 heeft het Europese Parlement ingestemd met het wetsvoorstel voor de Telecom Single Market. Het doel van deze wet is het waarborgen van een open en transparant internet voor alle burgers van de EU. Volgens de nieuwe wet moeten providers al het verkeer op hun netwerk gelijk behandelen, behalve onder heel specifieke omstandigheden.

Gelijke Behandeling

Maar wat betekent dat precies, gelijk behandelen? Concreet stelt de wet dat verkeer van alle gebruikers gelijk moet worden behandeld ongeacht de herkomst of het doel. Ook mag er geen onderscheid worden gemaakt op geografische locatie van de gebruiker of de provider zelf of de gebruikte apparatuur. En, misschien wel het belangrijkste, er mag geen onderscheid worden gemaakt op basis van de inhoud van het verkeer of de gebruikte applicatie. Dit betekent dat het eerder genoemde voorbeeld: het vertragen van YouTube en het blokkeren van chatdiensten verboden is. In het eerste geval wordt er onderscheid gemaakt op basis van de herkomst, in het tweede geval op basis van de applicatie.

Uitzonderingen

De wet bevat echter ook een aantal uitzonderingen, waardoor de wet op felle kritiek stuit. Het probleem is voornamelijk dat er vage bewoording wordt gebruikt. Zo mogen providers “reasonable traffic management measures” implementeren, daarbij is niet gedefinieerd wat er precies bedoeld wordt. De voorwaarde die genoemd wordt, is dat er geen commerciële reden is voor de implementatie van de maatregel; er moet een objectieve technische aanleiding zijn.

Netneutraliteit & Antagonist

Hopelijk heeft dit blog je meer inzicht gegeven in netneutraliteit en de voor- en nadelen ervan! Antagonist is geen internetprovider en valt daarom niet onder de Nederlandse of Europese wetgeving met betrekking tot netneutraliteit. Wij vinden het echter wel belangrijk om klanten eerlijk en gelijk te behandelen. Je krijgt waarvoor je betaalt.

Wij maken gebruik van traffic management om de veiligheid en stabiliteit van ons netwerk te waarborgen. We doen dit bijvoorbeeld om de impact van aanvallen te minimaliseren, daarbij is het doel altijd om ervoor te zorgen dat legitiem verkeer geen hinder ondervindt. Op deze manier zorgen we ervoor dat je website zo min mogelijk last van aanvallen heeft, terwijl we de kwaliteit van ons netwerk waarborgen.

Tot slot

We houden ons netwerk dus goed in de gaten, zodat legitiem verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Het netwerk is één van de onderdelen die we uitgebreid monitoren. Nieuwsgierig naar meer informatie over ons netwerk? Eerder schreef mijn collega Erik Jan over, waarom wij ons netwerk hebben geüpgraded naar 10 Gigabit!

Zoals je ziet, is webhosting een dynamische markt. Het verandert constant en daar spelen we graag op in. Zo is het sinds vorige week mogelijk om op periodieke backups terug te zetten die wij voor jou maken. Wil jij ook een webhostingpakket dat eigen gegarandeerde rekenkracht van de server krijgt, SSH-toegang heeft en automatisch backups maakt?

Bekijk hostingpakketten →

P.S. Wil je op de hoogte blijven van alle artikelen, updates, tips en trucs die verschijnen op ons blog? Dat kan! Rechts bovenin via RSS, e-mail, het liken op Facebook, het +1’en op Google+ of het volgen op Twitter.

Deel dit blog
Tiemo Kieft
Tiemo Kieft

Als developer houdt Tiemo zich bezig met het onderhouden en uitbreiden van Mijn Antagonist; het kloppend hart van Antagonist en tevens het administratief beheersysteem voor klanten en hun producten.

Artikelen: 13

Eén reactie

  1. de praktijk is anders. Er zijn providers die het verkeer uit het buitenland blokkeren omdat ze last hebben van hackers. Ik heb daarom mijn site overgezet naar Brazilie. De hoeveelheid data over de atlantic is soms dermate groot dat er prioriteiten worden gesteld. Eerst de grote jongens en dan of niet de kleintjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sterren Webhosting: 5 sterren uit 5.830 reviews

60.000+ webhostingpakketten actief
Bij de beste webhosters in MT1000 en Emerce 100