We plaatsen een cookie voor Google Analytics om onze website te verbeteren

Met een cookie kun je advertenties personaliseren. Wij hanteren echter de strikte regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Surfgedrag houden we niet bij en we achtervolgen je ook niet met reclame.

Input prototypen: persona’s, awareness ladder & fascinatie

In vorige posts schreef ik over het gedachtegoed achter het ontwerpproces en het gebruiken van prototypen. Voordat we echter aan de slag kunnen met prototypen hebben we input nodig, wat er allemaal in deze prototypen moet zitten om een succes van onze website of applicatie te maken.

In dit artikel reik ik drie modellen aan die je helpen bij het bepalen van de behoefte van je doelgroep en hoe jij hier met je aanbod op in dient te springen.

1. De Awareness Ladder

De Awareness ladder is een methode uit Ben Hunt’s boek Convert! om op een toegankelijke manier de oplopende fases van een beslissingsproces in kaart te brengen. Het vertoont overeenkomsten met het in marketing bekende AIDA-model, buying cycle en conversie funnel.

Awareness Ladder
Awareness Ladder

Doel van dit model is het op één lijn brengen van je online propositie met de behoeftes van je doelgroep.

Elke bezoeker aan je website bevindt zich op één van de treden op de Awareness Ladder. Om een transactionele conversie te volbrengen moet een bezoeker de volledige ladder beklimmen. Om een trede te stijgen moet het aanbod op de webpagina voldoen aan een aantal criteria specifiek voor die trede. Treden overslaan is onmogelijk, al kan een bezoeker wel meerdere treden beklimmen op één pagina.

Natuurlijk kun je niet elke bezoeker apart in kaart brengen. We gebruiken daarom Persona’s om bezoekers in kaart te brengen. Hieronder een uitgebreide uitleg over hoe je dit toepast.

2. Persona’s

Een persona is een specifieke niet-bestaande vertegenwoordiger van je doelgroep. Persona’s hebben een gezicht en een identiteit en brengen daarmee de factor mens terug in het ontwerpproces.

Persoonlijkheidstypes

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Het is een van de werelds meest toegepaste methodes voor persoonlijke assesment. De originele MBTI kent zestien verschillende persoonlijkheidstypen. Roy Williams heeft dit in zijn boek The Wizard of Ads vereenvoudigt naar 2 dimensies en 4 persoonlijkheidstypen.

Persoonlijkheidstypes
Persoonlijkheidstypes

De centrale vragen zijn:

  1. Is iemand een snelle of langzame beslisser?
  2. Beslist iemand op basis van feiten of emotie?

We maken altijd minstens 4 persona’s: Competitief, Methodisch, Spontaan & Humanistisch.

3. Fascinate!

Het derde model dat we bij GoalGorilla gebruiken komt uit het boek Fascinate van Sally Hogshead. Fascinatie is de kortste route naar overtuigen. In een tijd met veel keuzes en weinig tijd is fascinatie dé manier om aandacht te krijgen en zo een repons van je doelgroep te krijgen. Er zijn 7 fascinatie triggers, elk met een eigen doel:

Lust, mystiek, alarm, prestige, macht, zonde en vertrouwen.

We kiezen voor elk project 3 triggers en voegen deze samen met de persona’s. Om bijvoorbeeld een autoriteit te worden zou je 3 hoofdtriggers in kunnen zetten: Mystiek, Prestige en Vertrouwen:

Fascintate
Fascintate

4. Modellen samenvoegen tot user stories en online acties

Hoe we bovenstaande modellen precies gebruiken is een beetje het geheim van de smid. Maar als je onderstaande stappen doorloopt heb je een goede basis voor je prototype. Je weet dan namelijk wat je doelgroep wil en hoe je dit aan moet bieden:

  1. Bedenkt voor elke persoonlijkheidstype een persona’s met naam, leeftijd en foto.
  2. Geef deze persoon een indentiteit en motivatie waarom hij bij jou terecht komt.
  3. Bepaal waar deze persoon zich op de awareness ladder bevindt.
  4. Bepaal hoe deze persoon gefascineerd kan raken door jouw online platform en/of aanbod.
  5. Maak aan de hand van de bovenstaande stappen een online user story.
  6. Koppel online acties (meetbaar) aan de user story.

We zouden deze week al meer schrijven over het maken van prototypen, maar ik wilde eerst zorgen voor correcte input, vandaar deze tussenstap. Volgende week gaan we echt met tools aan de slag!

Deel dit blog
Taco Potze
Taco Potze

Taco is oprichter van GoalGorilla en de eindverantwoordelijke voor Webdevelopment. In 10 jaar tijd heeft hij een ruime ervaring opgebouwd met internet marketing en online strategieën. Zowel vanuit een technisch als organisatie perspectief denkt hij mee over een succesvolle oplossingen.

Artikelen: 7

Sterren Webhosting: 5 sterren uit 5.830 reviews

60.000+ webhostingpakketten actief
Bij de beste webhosters in MT1000 en Emerce 100