We plaatsen een cookie voor Google Analytics om onze website te verbeteren

Met een cookie kun je advertenties personaliseren. Wij hanteren echter de strikte regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Surfgedrag houden we niet bij en we achtervolgen je ook niet met reclame.

Discounted Cash Flow (DCF): hoe bereken je wat een webshop waard is?

De waarde van je webshop is een onderwerp waar je waarschijnlijk niet iedere dag mee bezig bent. De dagelijkse orders, marges en SEO krijgen meestal meer aandacht. Toch is het wel verstandig om af en toe stil te staan bij de waarde van je business. Bekijk hoe je dit met de Discounted Cash Flow-methode (DCF) berekent.

Discounted Cash Flow (DCF): hoe bereken je wat een webshop waard is?

Ook als je geen plannen hebt om je webwinkel op korte termijn te verkopen, levert het uitvoeren van een bedrijfswaardering vaak goede tips op. Naast het verkoopklaar maken, kunnen de bevindingen je helpen om de de waarde van je webshop stap voor stap te verhogen. Het is dus om meerdere reden nuttig om hier eens naar te kijken.

Bekende vuistregels

Er zijn verschillende methodes om de waarde van een webwinkel te bepalen. In de praktijk kom je veel vuistregels tegen. Zo is ‘X keer de nettowinst’ een veelvoorkomende manier om je webwinkelwaarde mee vast te stellen. Een vuistregel rekent natuurlijk makkelijk, maar er zitten nadelen aan. Denk aan bijvoorbeeld de rekbaarheid van het begrip ‘winst’.

Het is dan ook beter om preciezer te zijn en bijvoorbeeld een multiple als ‘X keer de EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)’ aan te houden. Daardoor is het dan duidelijk welke winstdefinitie wordt aangehouden. Daarnaast is het bij het gebruik van zo’n multiple essentieel dat de te waarderen webwinkel echt vergelijkbaar is met de benchmarkgroep waar de multiple van is afgeleid.

Dat laatste aspect wordt vaak vergeten en maakt dat je dan beter van een vuistregel kunt spreken dan van een echte waarderingsmethode. In de praktijk zie je daardoor dat de meeste valuators de bedrijfswaarde primair bepalen aan de hand van een andere methode: de Discounted Cash Flow (DCF).

Discounted Cash Flow

Helaas bestaan er geen volledig objectieve waardebepalingen. Er zijn diverse methodes en elke daarvan geeft een (net) andere uitkomst. Bovendien is er binnen de methodes ruimte voor interpretatie bij een begrip als ‘risico’. Zo ervaart de koper andere risico’s dan de verkoper en andersom.

DCF is echter wel de meest geaccepteerde methode, omdat er vooral wordt gekeken naar de verwachte toekomst. Bij deze waarderingsmethode maak je de toekomstige kasstromen ‘contant’. Je doet dit door te berekenen welke kosten je moet maken om die kasstromen daadwerkelijk te verdienen. De redenering is dat ‘huidig geld’ meer waarde heeft dan ‘toekomstig geld’.

Laat ik dit wat verduidelijken met een voorbeeld. Heb je liever op dit moment € 500,- in je portemonnee of ontvang je dit geld liever pas over een jaar (met alle bijkomende tussenliggende risico’s)? Met andere woorden, de toekomstige € 500,- heeft op dit moment minder waarde dan de € 500,- in je portemonnee. Hoeveel minder, dat hangt af van de risicofactoren die ik verder zal toelichten.

Berekening van de Discounted Cash Flow

Bij de Discounted Cash Flow-methode bepaal je de bedrijfswaarde aan de hand van drie elementen: tijd, geld en onzekerheid (risico). Dat komt in deze methodiek naar voren aan de hand van twee variabelen: 

  1. de verwachte jaarlijkse vrije kasstromen;
  2. de kosten van het geïnvesteerde vermogen (de ‘rendementseis’)

In de formule komen deze elementen en variabelen als volgt terug.

Berekening DCF-methode.

Je berekent de vrije kasstroom door de EBIT (omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening: de bedrijfswinst) te corrigeren voor afschrijvingen, vennootschapsbelasting, (des)investeringen en mutaties in het werkkapitaal en voorzieningen. Dit klinkt lastiger dan het is. Voor de meeste webshops spelen deze correcties maar in beperkte mate. De wijziging in werkkapitaal (voorraad) kan bij een groeiende webwinkel wel van toepassing zijn. 

Je bepaalt dan de rendementseis aan de hand van de risicoloze rente (Rf) + de marktpremie voor investeringen (Rm). Daar tellen we voor webshops een algemene risicopremie bij op (Rs). Die kan nog worden gecorrigeerd voor de sterke en zwakke punten van een specifieke onderneming (Ru). Via zo’n build-up-methode kan een rendementseis bijvoorbeeld op 23% uitkomen. Je maakt toekomstige kasstromen dan dus contant aan de hand van deze 23%. Je deelt de kasstromen per jaar dus door 1,23 tot de macht van het betreffende jaar.

Aandachtspunten bij het bepalen van webshopwaarde

Een veelgemaakte fout is dat ondernemers de winst – en daarmee de vrije kasstromen – niet hebben gecorrigeerd voor hun eigen uren. Dat is wel de bedoeling. Deze uren zijn noodzakelijke kosten voor het behalen van de kasstromen.

Verder zie ik nogal eens dat webshophouders de voorraadwaarde toevoegen aan de berekende bedrijfswaarde. Dat is niet de bedoeling. Bij de DCF is de voorraad een bedrijfsmiddel, waarmee de vrije kasstromen worden gerealiseerd. Zonder dat middel zijn de kasstromen niet op eenzelfde manier te realiseren. Wel kun je theoretisch een (te) hoge voorraad in de prognoses afbouwen en deze eenmalige baten meenemen in de waardering.

Verder komt in de praktijk ‘waarde’ vaak niet overeen met ‘prijs’. De waarde is het aan de hand van de toekomstige inkomsten berekende bedrag, gecorrigeerd voor risico en termijn. De prijs is het bedrag dat koper en verkoper uiteindelijk overeenkomen en dit bedrag is het resultaat van onderhandeling.

Besef ook dat waardebepaling geen exacte wetenschap is. Er zijn subjectieve factoren in het spel, zoals de verschillende risico’s. Die zijn niet keihard te maken en de koper zal deze mogelijk hoger inschatten dan de verkoper. Inhoudelijke methodes, zoals de Discounted Cash Flow, bieden echter wel goede handvatten om middels een inhoudelijke discussie tot elkaar te komen.

Veel rekenplezier

Hopelijk heb je zo enige houvast om de waarde van je webshop te bepalen. Er leiden vele wegen naar Rome en dit is er slechts één van. Uiteindelijk gaat het erom dat een waarde op een navolgbare wijze kan worden bepaald. Zo kan zowel de koper als verkoper er iets mee. De prijs die je vervolgens afspreekt, is natuurlijk een tweede. Mocht je hierover verder vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

P.S. Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, X, Instagram, e-mail en RSS. Heb je vragen, tips of opmerkingen? Laat het achter als reactie. Vond je het artikel nuttig? Deel het dan met anderen!

Deel dit blog
Sander Scholten
Sander Scholten

Sanders is medeoprichter van WebshopOvername.nl en OvernameAdvies.nl. Hij is als register valuator ingeschreven bij het NIRV en publiceert regelmatig over bedrijfsovernames en waarderingen. Op WebshopOvername.nl vind je 300+ bedrijven te koop en via OvernameAdvies.nl kun je online zelf jouw bedrijf verkopen.

Artikelen: 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sterren Webhosting: 5 sterren uit 5.830 reviews

60.000+ webhostingpakketten actief
Bij de beste webhosters in MT1000 en Emerce 100